Nástěnka

Zápis z výborové schůze 6. 10. 2018

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z výborové schůze.

 

Text zápisu zde:

1. Pokladní ZO předal faktury za připojení elektřiny k zahradám č.66 a 85.

2. Odkup pozemku pod klubovnou:
Na základě jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, nebylo možné snížení ceny oproti posudku, protože tento majetek patří státu
a podléhá speciálním předpisům, které úpravy cen  neumožňuje. Na základě informací, že v každém kalendářním roce by se musel dělat nový posudek (cena by se tak stále zvyšovala). Výbor tedy přistoupil k odkoupení pozemku
na základě schváleného usnesení členské schůze z roku 2016.
Výše ceny odkupovaného pozemku činí 118.000,- Kč, což je na jednotlivého člena 615,- Kč, které budou hrazeny z majetku spolku ČZS ZO Osada Zátiší Opava. Zdůvodnění: Dvouletý nájem klubovny (hospody) nám tuto investicí vrátí a v budoucnu nebudeme hradit nájem za pozemek, který činil 6.556,-Kč.

3. Vzdání se předkupního práva:
Na základě jednání s katastrálním úřadem nám bylo sděleno, že je ještě nutno dodat jmenný seznam účastníků řízení, který musí být podepsán jednotlivým členem. Seznam bude vypracován a budou oznámeny 2 termíny k jejím podpisům.

4. Předání klíčů od hlavní příjezdové brány bude v úterý 16.10. od 16 – 18 hodin v klubovně ZO spolu s podpisováním do seznamu pro katastrální úřad. Tento termín je konečný.

5.  Byla provedená brigáda dne 6.10. 2018, které se zúčastnilo 9 členů, z toho 2 členové výboru. Další brigáda se uskuteční dle rozpisu na nástěnce. V případě trvalého nezájmu členů, bude výbor nucen práce zadávat firmám.

<< Go back to the previous page

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde