Nástěnka

2. informační schůzka s podpisovou akcí!

Dne 6. 1. 2017 proběhne 2. informační schůzka s podpisovou akcí, potvrzující trvání souhlasu s odkoupením zahrad. Tato schůzka se týká pouze těch členů, kteří se nezúčastnili, nebo se omluvili z účasti na 1. schůzce. 

Schůzka proběhne v salonku v Lidovém domě
od 15 do 17 hodin.

Berte, prosím, účast vážně a zodpovědně. Nepotvrzení trvání zájmu o odkoupení zahrad může vážně ohrozit jeho uskutečnění.

výbor

ZO

<< Go back to the previous page