Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 5. 2. 2015

Zápis z Výborové schůze
ČZS ZO osada Zátiší Opava

Konané dne 5.2. 2015 v kavárně Breda

Přítomní: p. Kudera, p. Christ, p. Kupka,  p. Škrabal, p. Zdráhal

Výbor se zabýval, navrhl a schválil:

1. Výbor schválil a přijal tyto 3 nové členy: p. Romanu Senlug, p. Marka Kučeru,  p. Markétu Machýčkovou.   

2. Náhradní termín k podpisům a předání nových nájemních smluv  je stanoven na sobotu 28.2. 2015 od 14 - 17 hodin opět v salónku restaurace Lidového domu na Otické ulici.

3. Ze zápisu 30.10. 2014 výbor schválil nákup drobných dárků v hodnotě 500 Kč do tomboly k ukončení zahrádkářské sezóny 2014. Tuto částku nebylo třeba použit.   

5. Na územní radu ČZS byl předán sumář k činnostem ZO za rok 2014. Odevzdán osobně dne 5.2. 2015.

6. Členská schůze se bude konat v termínu 18.4. 2015 ve 14.00 Hodin v prostorách naší klubovny ZO v Zátiší.

7. Dne 24.4. 2014 bude proveden odečet spotřeby elektrické energie z jednotlivých rozváděčů k vyúčtování.

8. Připomínáme členům, že předání námětů a připomínek bude do 28.2. 2015, kde můžete buď elektronicky nebo písemně do naší schránky vhodit své náměty a připomínky. Budou použity k sestavení plánu činnosti ZO na rok 2015.
Elektronicky pak na e-mail adresu: zatisiopava@seznam.cz

Zapsal dne  6.2. 2015  jednatel  ZO
Christ Lubomír

Originál dokumentu zde: http://zatisi.eu/data/uploads/2015_vybor_1.docx

<< Go back to the previous page

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich