Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 5. 3. 2015

Zápis z Výborové schůze
ČZS ZO osada Zátiší Opava
Konané dne 5.3. 2015 v restauraci U Soudu

Přítomní: p. Kudera, p. Christ, p. Kupka,  p. Škrabal, p. Zdráhal,
Člen Kontrolní komise: p. Masařík     

Výbor se zabýval, navrhl a schválil:

1. Výbor schválil a přijal tyto 4 nové členy: p. Jarmilu Lampovou č. 157, p. Jiří Pretsch 61 + 62 spojit v jednu zahradu, p. Tomáš Kašpar č.106,  p. Milan Reichel č.128. Nebyl zatím přijat p. Rudolf Kohut z důvodu doplnění osobních údajů č. 85.

2. Náměty a připomínky členů k plánu činnosti byl ukončen ke dni  28.2. 2015.

3. Výbor na své schůzi  dne 5.3. 2015 navrhl plán činnosti ZO ČZS Zátiší na rok 2015. Plán bude vyvěšen na nástěnce.

4. Rozpis plateb bude vyvěšen 1.5. 2015. Členové musí uhradit částky za nájem a el. energii do 30.5.2015.

5. Dosud bylo podepsáno 116 podnájemních smluv. Poslední termín podpisu zbývajících podnájemních smluv je v sobotu 28.3. 2015 od 13 – 16 hodin v klubovně ZO Zátiší. Výbor upozorňuje, že v případě nepodepsání podnájemní smlouvy nebude moci člen ZO ČZS Zátiší nadále užívat pronajatý pozemek MMO!

6. Členská schůze se bude konat v termínu 18.4. 2015 ve 14.00 hodin v prostorách naší klubovny ZO v Zátiší.

Zapsal dne  5.3. 2015  jednatel  ZO
Christ Lubomír

Originál zde: http://zatisi.eu/data/uploads/2015_vybor_2.docx
 

<< Go back to the previous page

„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich