Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 30. 5. 2015

Zápis z Výborové schůze
ČZS ZO osada Zátiší Opava
Konané dne 30.5. 2015 v restauraci ZO Zátiší

Přítomní: p. Christ, p. Kupka, p. Zdráhal, Člen K K: p. Masařík, p. Černý.
    
Výbor se zabýval, navrhl a schválil:

1. Jednání ve věci další platnosti smlouvy s Pozemkovým Úřadem

Přítomní se zúčastnili dle prezenční listiny:
p. Schmidt – 46, Barcíková – 47, Caldy – 28, Prusková – 63,
Celta – 3, Grygar – 10, Straka – 2, Petrencu J. – 27, Těžký – 12,
Malohlava  – 29, Mičíková – 45, Musiálová  – 11,  Běláková – 44.
Za Kontrolní Komisi: p. Masařík a Černý.

Z 18 přítomných členů se zdrželi hlasování 2 členové.
USNESENÍ:  Smlouvy budou přepracovány a částka kterou je
třeba uhradit bude rozdělena alikvotním dílem mezi členy kterých
se úhrada týká. Úhrady budou prováděny od příštího roku.

Přijetí nových členů: Martin Sirný - 107, Dáša Štěpánková  - 127,
Marie Kalábová  - 151, Iva Kantorová  - 110, Petr Kuffa  - 94.
Dne 14.5. 2015 byla provedená kontrola zahrad výborem spolu s kontrolní komisí. Členové kteří porušují Stanovy ZO budou jmenovitě oznámení na informační tabuli.
Budou rovněž oznámení členové, kteří neuhradili do termínu 31.5.2015
nájem a ostatní poplatky. Pokud neuhradí své závazky včetně nákladů
spojených s výzvou, bude mu zrušeno členství.

Zapsal dne  5.3. 2015  jednatel  ZO
Christ Lubomír

Originál zde: http://zatisi.eu/data/uploads/2015_vybor_3.docx

<< Go back to the previous page

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich