Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 25. 6. 2015

Zápis z Výborové schůze
ČZS ZO osada Zátiší Opava
Konané dne 25.6. 2015 v klubovně ZO Zátiší Opava


Přítomní: p. Kudera, p. Christ, p. Kupka,  p. Škrabal, p. Zdráhal
Za Kontrolní komisi: p. Černý
     

Výbor se zabýval, navrhl a schválil:

1. Výbor schválil a přijal tyto 3 nové členy: p. Radek Sivek č. 106,
p. Petr Kuffa č. 94, Lucie Chalupová č. 38 – 39.

2. Výbor  konstatoval, že v době konání výborové schůze nebyl
zaplacen nájem uživatelkou zahrady č. 148 Jarmilou Flašarovou v částce 1635 Kč. Znovu upozorňujeme, že po termínu 30.6. 2015 bude v případě neuhrazení její členství zrušeno.

3. Řádně byly uhrazeny poplatky i nájem a el. energie v naší ZO.

4. Brigády budou průběžně realizovány, řídit je bude p. Kudera
a p. Kupka. Termíny brigád budou následující: 11.7. 2015,
25.7. 2015,  22.8. 2015  a 12.9. 2015.

5. Byla provedena kontrola rozváděčů  2, 3, 4, 5, 6  jsou však
ve špatném stavu a je nutná jejích oprava. Uživatelé těchto
rozváděčů budou nejpozději do konce roku svoláni za účelem,
aby si sami určili a rozhodli o způsobu opravy. O podrobnostech
budou na tomto jednání informování. Bude řešit p. Škrabal spolu
s Kontrolní komisí.

6. ZO obdržela dopis ze dne 12.6. 2015 od úřadu SPU o navýšení
nájmu horních ploch týkajících se 17 uživatelů. Výbor nesouhlasí s navrhovaným navýšením a rozhodl vstoupit do jednání s jmenovaným úřadem. Zveřejní  informaci o výsledků jednání.

7. Byly založeny vebové stránky:  www.zatisi.eu

Zapsal dne  26.6. 2015  jednatel  ZO
Christ Lubomír

Originál zde: http://zatisi.eu/data/uploads/2015_vybor_4.docx

<< Go back to the previous page

„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich