Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 28. 7. 2015

Zápis z Výborové schůze
ČZS ZO osada Zátiší Opava
Konané dne 28.7. 2015 v kavárně Breda Opava

Přítomní: p. Kudera, p. Christ, p. Kupka,  p. Škrabal, p. Zdráhal

Výbor se zabýval, navrhl a schválil:

1. Výbor schválil a přijal tyto 2 nové členy: p. Hendrych Petr č. 68 a Kuderová  Marie č. 32 – 33. Na základě nedoložení souhlasu uživatele pozemku zahrady č. 36 výbor s přijetím za člena zatím nesouhlasí.

2. Přesto že výbor mohl okamžitě zrušit členství p. Flašarové za neplacení zákonných poplatků ve výši 1635 Kč, dává ještě možnost nápravy s tím, že v negativním případě předloží návrh na vyloučení. K uvedenému dluhu přísluší penále ve výši 0,4% denně z dlužné částky.

3. Dluhy budou předány k vymáháni Kontrolní Komisi, včetně částky 500.- Kč, kterou neuhradil p. Straka.

4. Byla doporučená realizace hlavní brány – oslovení byli 3 podnikatelé, 1 neodpověděl a ze 2 nabídek byl vybrán p. Hilse. Bude tedy osloven a informován o dalším postupu realizace.

5. Byla rovněž odeslána žádost Úřadu pro zastupování státu na odprodej pozemku pod naší klubovnou.

6. Po dohodě s úřadem SPÚ, byla na základě navyšování nájmu vypovězená nájemní smlouva. Podnájemníci jichž se problematika dotýká budou samostatně oslovení pronajímatelem a na pokračování dalšího nájmu se mohou samostatně dohodnout.

7. Zájemci o členství v ZO Zátiší a přenechání zahrady.
Gebauerová Darja – darja.74@seznam.cz  tel.: 774 198 329
Ševčák Lumír – iwona.z@seznam.cz  tel.: 721 123 503
Veselá Lenka – lenca310@email.cz  tel.: 792 282 553
Mlýnek Karel – karelmlynek@seznam.cz  tel.: 603 320 496
Ondra Lubomír – lubomir.ondra@gmail.com  tel.: 608 753 668              

Členové ZO Zátiší, kteří nabízejí přenechání své zahrady.

Havrdová Miroslava, zahrada č. 83, tel.: 608 801 397
Suchomelová Andrea, zahrada č. 185,  tel.: 608 753 668

Další výborové schůze budou oznámeny.

Výbor upozorňuje členy , aby si svůj odpad odváželi a nenechávali
jej před svou zahradou tak jak tomu bylo u zahrady p. Pohla.
Náklady na odvoz těchto odpadků jim budou následně zúčtovány.

Zapsal dne  29.7. 2015  jednatel  ZO
Christ Lubomír

Originál zde: http://zatisi.eu/data/uploads/2015_vybor_5.docx

<< Go back to the previous page

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde