Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 28.12. 2015

Zápis z Výborové schůze
ČZS ZO osada Zátiší Opava
Konané dne 28.12. 2015 v Kavárně Breda v Opavě.

Přítomní: p. Christ, p. Kupka, p. Škrabal, p. Zdráhal, p. Kudera - omluven
    
Výbor se zabýval, navrhl a schválil:

1. Výbor schválil a přijal tyto 2 nové členy: paní Annu Schmidtovou
zahrada č. 46 - převod po manželovi, a pána Daniela Rothera zahrada č. 83 - převod na nového uživatele.

2. Výbor upozorňuje členy ke sledování naší nástěnky a www stránky
k informacím o prodeji zahrad.
Jakmile dostaneme nabídky od MMO, budeme svolávat členskou
schůzi k informacím o tomto prodeji.

3. Členové zahrad č. 165, 176 a 164 se dohodli na uzamčení společného prostoru vrátky na vlastní náklady. Výbor byl informován a bere na vědomí.


Zapsal dne  30.12. 2015  jednatel  ZO
Christ Lubomír

<< Go back to the previous page

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain