Nástěnka

98% podpisů

INFORMACE

Vážení přátelé zahrádkáři,
sdělujeme Vám, že po třech informačních schůzkách a podpisových akcích, které proběhly v 12/2016 a 1/2017, opětovně potvrdilo své rozhodnutí odkoupit pozemky v osadě Zátiší 98 % členů ČZS.
Uživatelé zahrad č. 11 a 13, se vyjádřili v tom smyslu, že svůj souhlas připojí až při podpisu kupní smlouvy.
Uživatelé zahrad č. 45 a 140 dosud nejsou rozhodnuti a uživatel zahrady č. 36 přes veškeré úsilí výboru žádným způsobem nekomunikuje.
Výsledky z výše uvedených jednání byly předány prodávajícímu. Následně budou projednány Radou statutárního města Opavy a předloženy dne 20. 2. 2017 zastupitelstvu ke schválení. 
Věříme, že se jednání zastupitelstva zúčastníte a podpoříte úspěšný závěr několikaletého společného úsilí.


V Opavě dne 25. 1. 2017                                                                                       výbor ZO

<< Go back to the previous page

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde