Nástěnka

Úspěch! Cena za pozemek klesá na 160 Kč/m2!

Rada města Opavy na svém dnešním zasedání doporučila snížit nabízenou cenu za odkup pozemků pod zahradami ZO Zátiší a ZO Kateřinky na 160 Kč/m2 nezastavěné plochy a 500 Kč/m2 plochy zastavěné zahradní chatkou. Rozhodnutí rady však ještě musí potvrdit zastupitelstvo města Opavy na svém zasedání 25. dubna 2016. Je v nejvyšším zájmu každého zahrádkáře na toto zastupitelstvo přijít a svou přítomností všechny zastupitele přesvědčit, aby rozhodnutí rady potvrdili.

<< Go back to the previous page

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich