Nástěnka

MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE 8. DUBNA 2017 VE 14:00 hod.

VÝBOR ZO ČZS OSADA ZÁTIŠÍ
ZVE SVÉ ČLENY
NA MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ
ČLENSKÉ SCHŮZE
Koná se v SOBOTU  8.4.2017 ve 14.00 hodin v klubovně osady ZO


PROGRAM SCHŮZE
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba mandátové komise
3. Volba ověřovatelé zápisu
4. Volba zapisovatele
5. Informace o koupi pozemků
6. Postup u členů, kteří nekoupí svoji zahradu
7. Pronájem a úpravy Klubovny

8. Zpráva mandátové komise
9. Návrh a schválení usnesení
10. Ověření zápisu
11. Závěr

<< Go back to the previous page

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich