Nástěnka

Přiznání k dani z nabytí nemovitosti

Každý nový majitel zahrady musí SÁM podat Přiznání k dani z nabytí nemovitosti. Daň z nabytí nemovitosti je 4 % Vaší kupní ceny. Níže přikládáme vzor přiznání a instrukce pro vyplnění. Přiznání je možno podat osobně na podatelně kteréhokoliv FU anebo poštou na adresu FU v Opavě.

Lhůta pro zaplacení daně a podání přiznání k dani z nabytí je do 2. 10. 2017!

Pro vyplnění musíte znát kupní cenu bez podílu na souvisejících nákladech. Tedy, do přiznání vyplňujete cenu za pozemek bez připočtení ceny za geometrický plán (musíte odečíst obvykle 883 Kč anebo u dvojzahrad 1766 Kč). Částky uvádíme dole na konci článku, ale raději si je ověřte podle kupní smlouvy!

Nejdříve vyplňte přílohu J přiznání k dani z nabytí nemovitosti:

Interaktivní předvyplněný formulář "přílohy J" ke stažení zde.

  • Vyplňte pouze nahoře rodné číslo a pouze vaši kupní cenu (řádek č. 1). Zbytek formulář dopočítá. Vypočtenou daň (řádek č. 6) si zaznamenejte.

Interaktivní vzorový formulář Přiznání k dani z nabytí nemovitosti

  • Vyplňte kolonky č. 03, 08–18 (v případě manželů i 20–27). A nakonec na řádek 58a přepište vypočtenou daň z přílohy J tak, jak vyšla na řádku č. 6.
  • Formulář na konci doplňte o datum a podepište.

Oba formuláře vytiskněte a přineste na podatelnu Finančního úřadu anebo pošlete poštou.

Vypočtenou daň je nutno uhradit do 2.10.2017 buďto na pokladně FÚ v hotovosti, a to v úřední dny, tj. každé pondělí a středu 8:00–12:00 a 13:00–15:00, anebo můžete daň uhradit na účet:

  • 7691-77621761/0710
  • Variabilní symbol: RODNÉ ČÍSLO!
  • Konstantní symbol: 1148

Pokud máte problém s použitím interaktivního formuláře, můžete si tiskopis vyzvednout na podatelně FU a vyplnit tiskopis ručně.

V případě nejsaností kontaktujte ve výjimečných případech pracovnici FU:
Mgr. Olga Porubková, tel. 553 681 480 (z důvodu čerpání dovolené nebude k zastižení od 3. – 14. 7. 2017).

FU v Opavě
Územní pracoviště v Opavě
Masarykova třída 310/2
746 01 Opava

---

Kupující  1: chata 1 Stanislav Míša 102 796 Kč
Kupující  2: chata 2 Vladimír Straka 191 216 Kč
Kupující  3: chata 3 Jaromír Celta 125 536 Kč
Kupující  4: chata 4 Vladimír Němčanský 68 556 Kč
Kupující  5: chata 5 Petr Vrabel 58 256 Kč
Kupující  6: chata 6 Jiří Štěbra 42 596 Kč
Kupující  7: chata 7 Ludmila Mihačová 20 208 Kč
Kupující  8: chata 7 Pavlína Mihačová 20 208 Kč
Kupující  9: chata 8 Jana Jašková 41 676 Kč
Kupující  10: chata 9 Jarmila Bučková 45 276 Kč
Kupující  11: chata 10 Stanislav Grygar 116 512 Kč
Kupující  12: chata 11 Eva Musialová 91 780 Kč
Kupující  13: chata 12 Dušan Těžký 100 052 Kč
Kupující  14: chata 13 manželé Cihlářovi 136 400 Kč
Kupující  15: chata 14 Jaroslav Buocik 46 576 Kč
Kupující  16: chata 15 Eliška Eschingerová 42 536 Kč
Kupující  17: chata 16 Helena Kopáčková 49 656 Kč
Kupující  18: chata 17 Jana Raschková 44 556 Kč
Kupující  19: chata 18 Vladimír Petzuch 70 256 Kč
Kupující  20: chata 20 Zdeněk Hikl 63 616 Kč
Kupující  21: chata 21,22 Vladimír Kozák 43 036 Kč
Kupující  22: chata 21,22 Lubomír Kozák 43 036 Kč
Kupující  23: chata 23 Jaroslav Záhumenský 51 876 Kč
Kupující  24: chata 24,25 Anna Příbramská 93 432 Kč
Kupující  25: chata 26 Alfred Kamrádek 49 296 Kč
Kupující  26: chata 27 Jaroslav Petrencu 104 668 Kč
Kupující  27: chata 27a Petr Petrencu 73 596 Kč
Kupující  28: chata 28 Eva Caldi 102 448 Kč
Kupující  29: chata 29 Zdeněk Malohlava 114 224 Kč
Kupující  30: chata 30 Josef Kreisel 45 196 Kč
Kupující  31: chata 31 Dana Schrommová 52 676 Kč
Kupující  32: chata 32,33 manželé Kuderovi 97 352 Kč
Kupující  33: chata 34,35 Pavel Vávra 73 912 Kč
Kupující  34: chata 36 Karel Piosek 68 676 Kč
Kupující  35: chata 37 Václav Prchala 59 096 Kč
Kupující  36: chata 38,39 Lucie Chalupová 86 332 Kč
Kupující  37: chata 40 Miluše Gebauerová 46 776 Kč
Kupující  38: chata 41 Petr Smítal 51 776 Kč
Kupující  39: chata 42 Marie Smítalová 48 216 Kč
Kupující  40: chata 43 manželé Pardovi 43 056 Kč
Kupující  41: chata 44 Gabriela Běláková 107 568 Kč
Kupující  42: chata 45 Zdeňka Mičíková 100 484 Kč
Kupující  43: chata 46 Anna Schmidtová 103 624 Kč
Kupující  44: chata 47 Stanislava Barcíková 91 948 Kč
Kupující  45: chata 48 Petr Jančík 104 648 Kč
Kupující  46: chata 49 Alena Řezníčková 43 376 Kč
Kupující  47: chata 50 František Beran 51 456 Kč
Kupující  48: chata 51 Jaroslav Louvar 49 376 Kč
Kupující  49: chata 52 Monika Luzarová 47 956 Kč
Kupující  50: chata 53,54 Vladimír Miš 73 752 Kč
Kupující  51: chata 55 Josef Benda 59 036 Kč
Kupující  52: chata 56,72 Jana Gajdová 89 752 Kč
Kupující  53: chata 57,58 Dalibor Vltavský 71 832 Kč
Kupující  54: chata 59 Jana Klíčová 42 696 Kč
Kupující  55: chata 60 Pavel Glogar 59 596 Kč
Kupující  56: chata 61,62 Jiří Pretsch 86 212 Kč
Kupující  57: chata 63 Ilona Prusková 96 072 Kč
Kupující  58: chata 64 Ivana Wernerová 72 796 Kč
Kupující  59: chata 65 Ladislav Černý 43 578 Kč
Kupující  60: chata 65 Lenka Klásková 43 578 Kč
Kupující  61: chata 66 Libuše Masaříková 44 216 Kč
Kupující  62: chata 67 Miroslav Masařík 44 916 Kč
Kupující  63: chata 68,69 Jarmila Hendrychová 50 386 Kč
Kupující  64: chata 68,69 Petr Hendrych 50 386 Kč
Kupující  65: chata 70,71 Pavel Miškolci 97 352 Kč
Kupující  66: chata 73 Vladimír Hikl 69 216 Kč
Kupující  67: chata 74 Antonín Čeladník 52 076 Kč
Kupující  68: chata 75,76 Lukáš Molnár 105 932 Kč
Kupující  69: chata 77 Květoslava Geblová 46 476 Kč
Kupující  70: chata 78 Radim Zaoral 49 996 Kč
Kupující  71: chata 79 manželé Černohorští 55 996 Kč
Kupující  72: chata 80 Milan Boháč 42 876 Kč
Kupující  73: chata 81 Vladěna Heimová 43 576 Kč
Kupující  74: chata 82 Petr Kovář 83 260 Kč
Kupující  75: chata 83 Daniel Rother 85 576 Kč
Kupující  76: chata 84 Josefa Přibylská  78 256 Kč
Kupující  77: chata 85 Miloš Holuša 63 800 Kč
Kupující  78: chata 86 Jaroslav Kolář 55 552 Kč
Kupující  79: chata 87,88 Renata Kubánková 41 426 Kč
Kupující  80: chata 87,88 Bohumil Kubánek 41 426 Kč
Kupující  81: chata 89 Petr Foltis 49 196 Kč
Kupující  82: chata 90 Marie Schreierová 44 736 Kč
Kupující  83: chata 91,92 Oldřich Stanovský 88 092 Kč
Kupující  84: chata 93 Karel Mainuš 68 656 Kč
Kupující  85: chata 94 Petr Kuffa 50 476 Kč
Kupující  86: chata 95 Lubomír Kurečka 63 356 Kč
Kupující  87: chata 96 Pavla Pražáková 64 816 Kč
Kupující  88: chata 97 Petr David 42 796 Kč
Kupující  89: chata 98 Vladimír Suchánek 55 436 Kč
Kupující  90: chata 99 Eva Onderková 52 456 Kč
Kupující  91: chata 100 Hana Kupková 47 336 Kč
Kupující  92: chata 101 Dana Jakšová 51 436 Kč
Kupující  93: chata 102 Martin Plevák 42 096 Kč
Kupující  94: chata 103 Tomáš Hrda 45 996 Kč
Kupující  95: chata 104 Jana Rychtová 50 796 Kč
Kupující  96: chata 105 Jaroslav Rovňan 56 156 Kč
Kupující  97: chata 106 Radek Sívek  49 416 Kč
Kupující  98: chata 107 Martin Sirný 55 420 Kč
Kupující  99: chata 108 Martin Petrásek 163 084 Kč
Kupující  100: chata 109 Sandra Vávrová 106 096 Kč
Kupující  101: chata 110 Lubomír Kantor 115 656 Kč
Kupující  102: chata 111 Zdeňka Kleinová 101 472 Kč
Kupující  103: chata 112 Pavel Světlík 70 676 Kč
Kupující  104: chata 113 Hana Piechová 59 696 Kč
Kupující  105: chata 114 Jan Škrobánek 33 676 Kč
Kupující  106: chata 115 Viliam Růžička 45 956 Kč
Kupující  107: chata 116 Marcela Kunčická 50 056 Kč
Kupující  108: chata 117 Iva Hrabicová 51 116 Kč
Kupující  109: chata 118 Nikola Džemlová 52 156 Kč
Kupující  110: chata 119 Čestmír Beniska 46 316 Kč
Kupující  111: chata 120 Božena Čaverová 46 316 Kč
Kupující  112: chata 121 Milada Marková 50 296 Kč
Kupující  113: chata 122 Jaroslav Valeček 74 956 Kč
Kupující  114: chata 123 Jiří Pitrun 30 228 Kč
Kupující  115: chata 123 Vladimíra Blachutová 30 228 Kč
Kupující  116: chata 124 Tomáš Hansman 51 036 Kč
Kupující  117: chata 125 Bronislava Štefková 53 416 Kč
Kupující  118: chata 126 Daniela Hájková 53 556 Kč
Kupující  119: chata 127 Dáša Štěpánková 48 696 Kč
Kupující  120: chata 128 Milan Reichel 48 316 Kč
Kupující  110: chata 129 Čestmír Beniska 47 316 Kč
Kupující  121: chata 130 Pavla Rybová 61 076 Kč
Kupující  122: chata 131 Marek Kučera 45 776 Kč
Kupující  123: chata 132 Jan Rubáček 50 716 Kč
Kupující  124: chata 133 Jiří Strouhal  41 516 Kč
Kupující  125: chata 134 Ludmila Zavřelová 66 036 Kč
Kupující  126: chata 135 Gerlinde Čižmárová 51 116 Kč
Kupující  127: chata 136 Milan Semera 67 076 Kč
Kupující  128: chata 137 Miroslav Baroň 69 896 Kč
Kupující  129: chata 138 Anna Štefková 67 796 Kč
Kupující  130: chata 139 Ivana Döhnerová 57 996 Kč
Kupující  131: chata 140 Milada Svobodová 48 236 Kč
Kupující  132: chata 141,142 Iveta Chromcová 93 612 Kč
Kupující  133: chata 143 Jan Kurka  48 176 Kč
Kupující  134: chata 144 Markéta Machýčková 51 616 Kč
Kupující  135: chata 145 Marie Lišková 47 036 Kč
Kupující  136: chata 146 Václav Jaroš 41 676 Kč
Kupující  137: chata 147 Petr Schlinger 46 856 Kč
Kupující  138: chata 148 Jarmila Flášarová 48 356 Kč
Kupující  139: chata 149 Jan Ivan 58 956 Kč
Kupující  140: chata 150 Ivan Přibyl 66 476 Kč
Kupující  141: chata 151 Iveta Staňková 54 356 Kč
Kupující  142: chata 152,153 Martina Pagáčová 50 346 Kč
Kupující  143: chata 152,153 Naděžda Gebelová 50 346 Kč
Kupující  144: chata 154 Ing. Ladislava Halfarová 54 696 Kč
Kupující  145: chata 155 Ferdinand Gebauer 52 456 Kč
Kupující  146: chata 156 Libor Kellner 52 676 Kč
Kupující  147: chata 157 Jarmila Lampová 53 396 Kč
Kupující  148: chata 158 Šárka Ušiaková 53 216 Kč
Kupující  149: chata 159 Gizela Bendíková 58 356 Kč
Kupující  150: chata 160 Michal Patrman 86 476 Kč
Kupující  151: chata 161 Anna Grossmannová 59 136 Kč
Kupující  152: chata 162 Stanislava Kubánková 52 396 Kč
Kupující  153: chata 163 Lenka Klásková 65 236 Kč
Kupující  154: chata 164 Jaromír Šrek 61 216 Kč
Kupující  155: chata 165 Milan Kupka 38 956 Kč
Kupující  156: chata 166 Marie Kopcová 49 796 Kč
Kupující  157: chata 167,168 Nikol Večerková 93 372 Kč
Kupující  158: chata 169 Vladimíra Elblová 52 656 Kč
Kupující  159: chata 170 Vladimír Zdráhal 82 756 Kč
Kupující  160: chata 171 Libor Bubík 54 104 Kč
Kupující  161: chata 172 Alena Bortňáková 38 896 Kč
Kupující  162: chata 173 Zdeněk Hnátek 49 796 Kč
Kupující  163: chata 174 Miloslava Javornická 49 276 Kč
Kupující  164: chata 175 Zdeňka Wiesnerová 48 536 Kč
Kupující  155: chata 176 Milan Kupka 54 936 Kč
Kupující  165: chata 177 Eva Světlíková 50 716 Kč
Kupující  166: chata 178 Miloš Beran 42 796 Kč
Kupující  167: chata 179 Pavel Jánoš 57 696 Kč
Kupující  168: chata 180 Michal Anděl  40 556 Kč
Kupující  169: chata 181 Hana Košťálková 53 156 Kč
Kupující  170: chata 182 Gabriela Štibraná  45 296 Kč
Kupující  171: chata 183 Karel Bystřičan 50 056 Kč
Kupující  172: chata 184 Miroslav Škrabal 53 736 Kč
Kupující  173: chata 185 Šárka Gilová 64 288 Kč
Kupující  174: chata 186 Josef Sojáček 127 312 Kč
Kupující  175: chata 187 Ladislav Neděla 115 848 Kč
Kupující  176: chata 188 Hubert Večerek 90 044 Kč
Kupující  177: chata 189 Naděžda Vavrlová 97 192 Kč
Kupující  178: chata 190 Dita Makovická 90 404 Kč
Kupující  179: chata 191 Martina Hrubá 93 120 Kč
Kupující  180: chata 192 Petra Ťapťuchová 95 672 Kč
Kupující  181: chata 193 Petr Kocián 85 856 Kč
Kupující  182: chata 194 Pavel Boček 55 856 Kč
Kupující  183: chata 195 Jan Fleischer 58 536 Kč
Kupující  184: chata 196 Ivanka Pelková 65 096 Kč
Kupující  185: chata 197 Lubomír Christ 84 256 Kč
Kupující  186: chata 198 Marie Mičkerová 77 336 Kč
Kupující  187: chata 199 František Lampa 91 296 Kč
Kupující  188: chata 200 Dušan Vaculčík 66 196 Kč

<< Go back to the previous page

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich