Nástěnka

Finální verze polohopisného plánu

VÁŽENÍ ZAHRÁDKÁŘI

Předkládáme Vám výsledky odborného zaměření zahrad, které zachycují současný reálný stav ve finální verzi.

POLOHOPISNÝ PLÁN ZO ZÁTIŠÍ (pozemky a rozměry chatek)

Nebo ke stažení jako PDF soubor.

 

POLOHOPISNÝ PLÁN ZO KATEŘINKY (pozemky a rozměry chatek)

Nebo ke stažení jako PDF soubor.

 

<< Go back to the previous page

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain