PŘEDKUPNÍ PRÁVO JEŠTĚ JEDNOU

Vážení zahrádkáři,

     jak jistě víte před časem jsme jako podíloví spoluvlastníci pěti pozemků naší zahrádkářské osady v souvislosti s návratem předkupního práva od 1.1.2018 do občanského zákoníku podepisovali každý vlastník samostatně  Prohlášení o vzdání se tohoto předkupního práva.  Bohužel katastrální úřad z důvodu vad tyto naše Prohlášení neakceptoval, proto musíme Prohlášení o vzdání se předkupního práva předělat a podat znovu. Pro zjednodušení tak učiníme všichni společně na jednom Prohlášení, (tak, jak to udělala vedlejší zahrádkářská osada Kateřinky, která už to má v katastru nemovitostí zapsáno).

     Prohlášení o vzdání se předkupního práva pro nás vypracuje  JUDr.Marcela Šebrlová, advokátka se sídlem Opava, Masařská 12, která to dělala i pro ZO Kateřinky. Toto Prohlášení všech podílových spoluvlastníků budeme muset všichni podepsat z toho 1x pro KÚ  ověřeně, ověření podpisu bude provedeno přímo v kanceláři JUDr.Šebrlové, nebude tedy nutné chodit někam podpis ověřovat.

    Organizačně to budeme muset zvládnou cca během 10-ti dnů a to tak, že podepisovat budeme chodit průběžně cca 45 lidí denně do kanceláře JUDr. Šebrlové, Opava, Masařská 12, ( rohový dům ulice Masarykovy a Masařské vedle finančního úřadu, naproti lékárny Dr.Max, kancelář je v přízemí vchod z ul.Masařské) s sebou platný občanský průkaz nebo pas a 100,-Kč za osobu. Vše bude připraveno, nezdržíte se dlouho cca 5 minut.  Až bude podepsáno všemi bude teprve možné podání k zápisu na KÚ to znamená, že v průběhu měsíce listopadu nesmí dojít k žádnému převodu jakéhokoli spoluvlastnického podílu, a pokud možno ani změně příjmení nebo bydliště.  

    Podepisovat  budeme chodit podle abecedy v těchto termínech :

Příjmení  A - G    pondělí    5.11.2018,  od 8,00 – 11,00 hod.  a 12,00 – 17,00 hod.
                H - K    úterý       6.11.2018,  od 8,00 – 11,00 hod.  a 12,00 – 17,00 hod.
                L - Ř     středa      7.11.2018,  od 8,00 – 11,00 hod.  a 12,00 – 17,00 hod.
                S - Ž     čtvrtek     8.11.2018,  od 8,00 – 11,00 hod.  a 12,00 – 18,00 hod.

Náhradní termíny:   pátek      9.11.2018 od  8,00 - 11,00 hod.
                                 sobota  10.11.2018 od  8,00 – 11,00 hod. ( zejména pro přespolní)

    Prosíme o maximální dodržení termínů, pokud někdo nebude moci výjimečně v den, který má podle abecedy určen, může přijít i jiný den. Kdo se nemůže dostavit žádný den daného týdne je ještě možno v pondělí 12.11.2018 ve výše uvedeném čase. Kdo to ve výše uvedených termínech nestihne je nutné se domluvit telefonicky s JUDr.Šebrlovou tel. 777 252 662.

Informace : p. Christ   604 657 741
                    p. Kupka  608 807 301

                                                                                              Výbor ZO Zátiší

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich