Nástěnka

ČLENSKÁ SCHŮZE 10. 6. 2017 v Lidovém domě! DOPLNĚNO!

Výbor ZO ČZS osada Zátiší Opava
zve všechny členy na sobotu
10. 6. 2017 ve 14 hodin
do sálu Lidového domu na Otické ulici

kde se koná
ČLENSKÁ SCHŮZE
V době od 13.00 do 14.00 hod. se budou při prezentaci předávat nové smlouvy.

Program členské schůze
ZO ČZS osada Zátiší

  1. Zahájení a volba mandátové komise      
  2. Schválení programu                     
  3. Volba ověřovatele zápisu
  4. Volba zapisovatele
  5. Zpráva o činnosti ZO ČZS osada Zátiší za rok 2016 a kontrola plánů činnosti
  6. Zpráva o hospodaření  ZO ČZS osada Zátiší za rok 2016
  7. Zpráva Kontrolní komise
  8. Zpráva Mandátové komise
9. Návrh plánů činnosti ZO ČZS osada Zátiší na rok 2017
10. Informace o udržování osadního řádu v nových podmínkách osady
11. Odkoupení pozemků zahrady č. 36 pana Pioska Karla
12. Informace o dokončení úprav klubovny a dalšího postupu
13. Postup při platbě dluhu městu ve výši 130 856,-Kč za zbylé měsíce
14. Informace o projektu a návrhu úpravy komunikace u  vejenského splavu
15. Diskuse
16. Návrh a schválení usnesení                                            
17. Ověření zápisu
18. Závěr

Žádáme členy ZO ČZS osady Zátiší o účast a dochvilnost,
aby schůze mohla začít přesně ve 14.00 hod.
 

---

Plán činnosti ZO ČZS osada Zátiší na rok 2017   

1. Brigády úprava spol. prostor dle potřeby 2017
Zodpovídá: výbor, Termín: 2017
   
2. Prodej pozemku  pod klubovnou - dokončit odprodej
Zodpovídá: Zdráhal, Termín: 2017
   
3. Vstupní brána a ploty po odkupu pozemků budeme řešit
Zodpovídá: výbor, Termín: 2017
   
4. Oprava nástěnky rozdělit + nátěr 2017
Zodpovídá: výbor, Termín: 2017
   
5.  Oprava  el.rozvaděčů odstranění závad - hradí členové rozvaděčů odpojení 380V + nátěr skříní rozvaděčů
Zodpovídá: Škrabal, Termín: 2017

<< Go back to the previous page

„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich