Nástěnka

MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE 12. 3. 2016 ve 13.30

MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE

Výbor ZO  Vás zve na důležitou mimořádnou schůzi, která se bude konat 12.3.2016 ve 13.30 hodin v klubovně ZO Zátiší.

Účast všech členů je velmi nutná! Budou vám podány informace o prodeji pozemku.

---

Program mimořádné členské schůze
ČZS ZO osada Zátiší Opava


  1. Zahájení a schválení programu                                                          
  2. Volba mandátové komise      
  3. Volba ověřovatelé zápisu
  4. Volba zapisovatele
  5. Informace MMO ke koupi pozemků
  6. Postup k odkoupení a financování pozemků
  7. Dotazy členů ke koupi pozemků
  8. Zpráva mandátové komise
  9. Návrh a schválení usnesení                                                                  
10. Ověření zápisu  
11. Závěr

V Opavě 12.03.2016

<< Go back to the previous page

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain