Nástěnka

Nabídka zahrady č. 36 členům

Vážení přátelé zahrádkáři,

současný podnájemce zahrady č. 36 žádným způsobem nereagoval a nereaguje na možnost odkoupení užívaného pozemku.

Nastala tedy situace, kdy zahradu může koupit kterýkoliv současný člen a stát se tak majitelem další zahrady.
Zájemce musí reagovat nejpozději do 25. 4. 2017!

Po uvedeném termínu již nemůže být na případné žádosti brán zřetel a bude postupováno podle usnesení mimořádné členské schůze.

V Opavě dne 21. 4. 2017                  Výbor ZO

<< Go back to the previous page

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich