Nástěnka

Návrh kupní smlouvy - plné znění a vysvětlivky

Vážení zahrádkáři, přikládáme ke stažení a prohlédnutí úplné a finální znění kupní smlouvy. Prosíme o poslední kontrolu vašich údajů.

FINÁLNÍ VERZE KUPNÍ SMLOUVY [.DOC]

Výbory ZO Zátiší a ZO Kateřinky také požádaly Magistrát města Opavy o objasnění některých ne zcela jasných pasáží smlouvy. Konkrétně článku VI. a článku VII. Po konzultaci s právníky oba výbory ZO přidali ke stažení a prohlédnutí také vysvětlení k těmto pasážím.

VYSVĚTLIVKY KE KUPNÍ SMLOUVĚ [.DOC]

Co se bude dít dál:

  1. Dne 12. prosince půjde tato smlouva ke schválení Zastupitelstvu města Opavy.
  2. Jakmile zastupitelstvo schválí smlouvu a podepíše ji primátor, AŽ POTOM BUDETE VYZVÁNÍ k tomu, abyste začali na účet města zasílat kupní cenu (ve smlouvě ji najdete v článku 4. Kupní cena a pozor, číslo kupujícího se neshoduje s číslem zahrady! Čísla kupujícího najdete na stranách 1-23 smlouvy)
  3. Ve chvíli, kdy město obdrží kupní cenu, budete vyzvání k podpisu smlouvy.
  4. Smlouva včetně polohopisného plánzu, ve kterém je uvedeno, která zahrada Vám patří, půjde na katastr nemovitostí potom, co všichni zahrádkáři zaplatí své kupní ceny.
  5. Zaplatit bychom všichni měli během ledna!

<< Go back to the previous page

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde