Nástěnka

Dopis výboru zahrádkářům - o prodeji pozemků

Vážení přátelé zahrádkáři,

i když výsledky zatím úspěšně probíhajících jednání, týkajících se odkoupení zahrádek lze označit jen za orientační, takže ještě nenastala povinnost výboru k předložení již konkrétních neměnných informací, našli se takoví jedinci, kteří již nyní průběh celého snažení v podstatě stále spojeného s existencí osady, velmi vážně narušují.

Jedná se o úmysl nebo nevědomost? Nevíme, ale obojí nás může velmi poškodit úplně stejně. Šíří se fámy, že každý by měl zaplatit za zahradu cca 100 tisíc a stejně nebude jeho. S takovými dotazy již mnozí členové dokonce osobně kontaktovali přímo prodávajícího.

Jsme přesvědčeni, že každý rozumně uvažující jedinec pochopí, že je šířena doslova nesmyslná informace.
Záměrem je koupit celou parcelu 2301, která se člení na 200 zahrad a společné plochy. Jedná se tedy o stav, který je obsažen v současných smlouvách. Zatímní požadavek prodávajícího je 500,- Kč/m2 za zastavěnou plochu a 200,- Kč/m2 za pozemek. Tedy např. zahrada, která má 200m2 se zástavbou 30m2 bude stát 49 tis. Kč. Můžeme Vás ujistit, že učiníme vše pro to, aby cenová nabídka byla ještě přijatelnější.

Pro úplnost dodáváme, že prodávající zatím při cenové nabídce jedná vstřícně. Nepoužil možnost nerozlišovat zastavěnou plochu a volný pozemek tím, že v tomto případě by mohl stanovit cenu 400,- Kč m2. (což by znamenalo 80 tis. Kč)

V praxi je třeba vnímat fakt, že každá 1/200 bude mít jinou hodnotu podle skutečného stavu užívání. Každý legální uživatel pak jako kupující a vlastník, bude zapsán v katastru nemovitostí v rozsahu svého skutečného a konkrétního vlastnického podílu.

Taková je skutečnost. K omylu mnohých mohlo dojít na základě zásady, že současná právní úprava směřuje ke scelování pozemků, proto je nezbytný postup jak výše popsáno.

Vlastnické právo kupujících zůstává nedotčeno.

Budeme rádi, když se v případě jakýchkoliv nejasností obrátíte na kompetentní členy výboru.

Děkujeme za důvěru a pochopení.

S pozdravem.
Výbor ZO osady Zátiší
V Opavě dne 11. 11. 2015

<< Go back to the previous page

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain