Nástěnka

Platby za zahrady a poplatky

Vážení zahrádkáři,

přijměte, prosím, informaci, že platby kupní ceny zahrad lze provádět i v pokladně na Hlásce, nebo v budově na Krnovské ulici, kde budete podepisovat smlouvy.
Tyto platby jsou oproštěny od jakýchkoliv poplatků za peněžní převody!!!!
  Připomínáme, že poplatek za ověření podpisu činí 30,- Kč.


V Opavě dne 24. 3. 2017                    výbor ZO

<< Go back to the previous page

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde