Nástěnka

Poslední termín předání klíče od hlavní brány

VÁŽENÍ  ZAHRÁDKÁŘI

V sobotu 10.11. 2018 se uskuteční
poslední termín předání klíče
od hlavní brány.

Proběhne v době od
13 – 15 hodin v prostorách
naší klubovny.

            Členové ZO, kteří
si jej ještě po 2 termínech nevyzvedli,
mají tak poslední možnost.
                 Cena klíče je 65 Kč.
Od 10.11. 2018 se bude hlavní brána
uzavírat, tak jak bylo schváleno
členskou schůzi.


jednatel  ZO Christ Lubomír

<< Go back to the previous page