Nástěnka

Email pana Těžkého v reakci na zastupitelstvo a následná odpověď výboru

---------- Původní zpráva ----------
Od: dusan tezky
Komu: zatisiopava@seznam.cz
Datum: 16. 12. 2016 20:11:07
Předmět: prodej zahrad

Vážený   Pane   Předsedo
Vyprošuji si aby byla členem výboru o mně šířena zprava že jsem byl proti odprodeji zahrádkářské osady na zastupitelstvu 12.12. 2016 jsem obhajoval svůj názor na nesouhlas na odkupu do spoluvlastnictví 187 členů zahrádkářů. Odkup do vlastnictví jsem vždy prezentoval a chci pořád ale ne podílové . Proč jste se nikdo nezúčastnil jednaní zastupitelstva ? Proč jste návrh smlouvy vyvěsili až v polovině listopadu kdy spousta zahrádkářů již na zahrady nechodí myslíte si že bylo dostačující zveřejnění tak závažných skutečností jen na nástěnce ?  A  většina lidí nemá ani internet a neví co se vůbec kolem prodeje děje. Nedivte se že se kolem prodeje rozvířila diskuze,nebyl jediný z přítomných zastupitelů který  by oponoval,že taková forma prodeje je v pořádku.Hlavní architekt města Opavy ¨se vyjádřil že  je to zvěrstvo a tunel na zahrádkáře !!! Já se svou připomínkou jako občan jsem vystoupil jako poslední diskutující  a většina 36 zastupitelů nakonec odhlasovala odročení prodeje tak to asi hovoří za vše! Kontaktovala mně ČT1    zástupci medii a všichni se podivovali nad smlouvou kterou jste pro nás s některými členy magistrátu připravili. Nikomu jsem žádný rozhovor neposkytl ale mohl jsem. Když jsem žádal o přizvání do výboru nebylo mi vyhověno opět jednáte o nás bez nás. Proč jste od května vůbec zahrádkáře neinformovali nebo snad něco tajíte? Mám zahradu od vzniku založení osady tak mi určitě není jedno jak to s osadou dopadne. Mrzí mně že mi většinou neodpovídáte na otázky na které se ptám. Email který jste mi 29.12. poslali je jen snůška polopravd. Znovu žádám přizvání na schůzi výboru o vyjasnění všech mých připomínek.
PS 
Jestli se ještě dozvím že jsem byl proti prodeji osady což není pravda budu postupovat právní cestou děkuji za odpovědi

 

---------- Původní zpráva ----------
    Od: zatisiopava@seznam.cz
    Komu: dusan.tezky@seznam.cz
    Datum: 17. 12. 2016 15:31:04
    Předmět: Fwd: Re: prodej zahrad

Vážený pane Těžký,

děkujeme Vám za Váš příspěvek do diskuze k prodeji zahrad. Dovolujeme si odpovědět na Vaše dotazy:

- Proč jste se nikdo nezúčastnil jednaní zastupitelstva ?

Protože jsme neočekávali, že by se někdo ze zahrádkářů pokusil schvalování kupní smlouvy překazit a ohrozit tak celý prodej. V této souvislosti samozřejmě považujeme naši neúčast za chybu.

- Proč jste návrh smlouvy vyvěsili až v polovině listopadu kdy spousta zahrádkářů již na zahrady nechodí myslíte si že bylo dostačující zveřejnění tak závažných skutečností jen na nástěnce ?

Kupní smlouva byla zveřejněna 2. listopadu, nikoliv v polovině listopadu. Od města obdržena 26.10. a podrobena analýze našemu právníkovi. 29. 10. bylo město osloveno s žádostí o vypořádání dotazů právníka a výboru a 31.10. byl s magistrátem domluven termín setkání. V tu chvíli byla smlouva obratem zveřejněna vyvěšením na nástěnce i webových stránkách 2. listopadu, vysvětlivky přibyly po jednání s městem 16. listopadu. Pro informování o kupní smlouvě jsme udělali maximum. Osadní řád nám přitom pouze nařizuje, informace vyvěšovat na nástěnce a členové mají podle osadního řádu POVINNOST nástěnku sledovat. My je umístili na webové stránky a snažili se osobně kontaktovat, v rámci našeho osobního času, maximum zahrádkářů.


- Hlavní architekt města Opavy ¨se vyjádřil že je to zvěrstvo a tunel na zahrádkáře !!!

To je nepravda. Odkaz: https://polar.cz/porady/opavske-zastupitelstvo#cast-7494.  Ani končící hlavní architekt pan ing. Bendík, ani nastupující architekt ing. Stanjura se k tomuto bodu nevyjadřoval. Vyjadřovali se pouze opoziční zastupitelé, jako obvykle v oponentuře ke všemu, co vedení města na zastupitelstva předkládá, což je jejich legitimní a očekávatelné chování.

- Proč jste od května vůbec zahrádkáře neinformovali nebo snad něco tajíte?

Všechny kroky ve věci přípravy smlouvy jsme zveřejňovali. Od května se nicméně mnoho nedělo proto, že takto dlouho trvala příprava náročné kupní smlouvy. Dojednané podmínky prodeje se výrazně nezměnili od poslední členské schůze, kupní smlouva byla zveřejněna, dotazy členů se vypořádávaly, se členy jsme diskutovali. Uskutečnění členské schůze ještě k diskuzi na kupní smlouvou by ale znamenalo, že by se kupní smlouva na prosincovém zastupitelstvu projednat nestihla. A vzhledem ke komplikované politické situaci nám nikdo nedává jistotu, že současné vedení města vydrží a náš prodej nebude na dalším zasedání třeba zcela shozen ze stolu.

V tomto ohledu chápeme Vaše vystoupení jako krajně nešťastné a zcela kontraproduktivní, zásadně ohrožující budoucí prodej osady.

S pozdravem
                
                Předseda a členové výboru
                ZO ČZS osada Zátiší Opava
                Krnovská 2816/78, Opava, 746 01
                Předseda: Jiří Kudera
                mob. 605 834 415
                Jednatel: Lubomír Christ
                mob. 604 657 741

 

<< Go back to the previous page

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich