Nástěnka

Rozpis elektřiny a příspěvků na rok 2019

Platby dle Rozpisu 2019

Platby je třeba uhradit do: 20.05.2019

Číslo účtu:        247519058/0300

Variabilní symbol: uveďte číslo zahrady

Do poznámky: uveďte vaše jméno a příjmení

Rozpis je ke stažení zde: ROZPIS PLATEB 2018 [soubor XLS]

<< Go back to the previous page

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich