Nástěnka

Platby dle rozpisu na rok 2016

Platby nájemného a příspěvků je třeba uhradit do: 31.05.2016

Číslo účtu: 247519058/0300

Variabilní symbol: uveďte číslo zahrady

Do poznámky: uveďte vaše jméno a příjmení

Rozpis je ke stažení zde:

Celá tabulka ve formátu PDF [400 kB]

Nebo jako obrázky:

Zahrady č. 1 až 50

Zahrady č. 51 až 103

Zahrady č. 104 až 154

Zahrady č. 104 až 154

 

<< Go back to the previous page

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain