Nástěnka

UZAVÍRKA PŘÍJEZDOVÉ CESTY 9.-12.10.!

Vážení zahrádkáři, konečně se dočkáme opravy naší příjezdové cesty k ZO Zátiší. Bohužel je na to navázána uzavírka této cesty od 9.-12. října!!! K zahradám se tak nedostanete autem a na parkovišti nezaparkujete. Přístup pro pěší bude možný, ale mírně stížený. Dbejte prosím příkazů stavebníků na místě. Děkujeme za pochopení.

Níže posíláme zprávu z magistrátu:

Dobrý den,

Ve dnech od 9. 10. 2018 do 12. 10. 2018 budou prováděny stavební práce na příjezdové komunikaci k zahrádkářské osadě za vojenským splavem na základě vybraných akcí v rámci participatního rozpočtu 2018.

Stavební práce budou realizovány v rámci Jmenovitých akcí Technických služeb Opava s.r.o. na rok 2018 s názvem „Úprava komunikace za Vojenským splavem Opava-Kateřinky (participativní rozpočet 2018)“.

Práce budou prováděny s vazbou na § 15 prováděcí Vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, tzn., že se jedná o práce prováděné na komunikacích v rámci jejich údržby, a tudíž nevyžadují stavební povolení ani ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu.

Stavební práce bude zajišťovat dodavatelská společnost WALDBAU s.r.o. s tím, že pracovní místa na dotčených komunikacích budou řádně označena přechodným dopravním značením. V této době nebude možné využít tuto komunikaci pro přístup do zahrádkářské osady.

<< Go back to the previous page

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain