Nástěnka

Zápis z výborové schůze 15. 3. 2018

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z březnového výboru.

<< Go back to the previous page

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich