Nástěnka

Zápis z výborové schůze 6. 9. 2018

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z výborové schůze.

<< Go back to the previous page

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain