Nástěnka

Zahrada č. 85 má nového uživatele

Záznam
o průběhu realizace přidělení zahrady č. 85 novému uživateli obálkovou metodou
dne 29. 10. 2016

Přítomní členové výboru: p. Jiří Kudera, p. Milan Kupka, p. Lubomír Christ, p. Vladimír Zdráhal
Omluven: p. Miroslav Škrabal
Za kontrolní komisi přítomen její předseda p. Ladislav Černý

Přítomní zájemci: p. Karel Mlýnek, p. Miloš Holuša, p. Ing. Michal Pala

Jednání proběhlo v souladu s podmínkami, jež byly zveřejněny v nabídce užívání a následného odkupu zahrady č. 85.

Za účasti všech shora uvedených účastníků byly zkontrolovány a otevřeny zapečetěné obálky přihlášených zájemců s tímto výsledkem:
Nabídka: p. Ing. Pala                              10 000,- Kč
                 p . Mlýnek                               20 000,- Kč
                 p. Holuša                                 66 200,- Kč             

Vítězný zájemce byl na místě poučen o svých právech a povinnostech i o dalším administrativním postupu, který je třeba učinit.
Všichni přítomní, včetně zájemců, potvrdili na místě svými podpisy objektivnost postupu a jeho transparentnost.

Zapsal dne 31. 10. 2016 jednatel ZO
Lubomír Christ

<< Go back to the previous page

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain