Nástěnka

Zaměření zahrad - zkontrolujte! OPRAVENO!

Níže je již OPRAVENÁ VERZE PANEM ŤAPŤUCHEM z 25.8.2016

---

VÁŽENÍ ZAHRÁDKÁŘI

Předkládáme Vám výsledky odborného zaměření zahrad, které zachycují současný reálný stav. Pokud by se přecejen vyskytla možná připomínka, vzniklá nedorozuměním, lze ji písemně uplatnit do 30.8.2016 od zveřejnění výsledků na e-mail p. Ťapťucha rudolf.taptuch@centrum.cz který zaměřování pro nás zpracoval.

Po uvedeném termínu nelze žádné změny akceptovat!

POLOHOPISNÝ PLÁN ZO ZÁTIŠÍ (pozemky a rozměry chatek)

Nebo ke stažení jako PDF soubor.

 

POLOHOPISNÝ PLÁN ZO KATEŘINKY (pozemky a rozměry chatek)

Nebo ke stažení jako PDF soubor.

 

<< Go back to the previous page

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde