Nástěnka

Záměr pronájmu Klubovny/hospody u Vojenského splavu

Výbor ZO ČZS osada Zátiší Opava nabízí k pronájmu za účelem provozování hostinské činnosti prostory klubovny u Vojenského splavu.


Prostory lze prohlédnout dne 25. 2. 2017 od 14.00 – 16.00 hodin


Zájemci se mohou písemně přihlásit do 25.3.2017 na adrese Jiří Kudera, Krnovská 2816/78, Předměstí 746 01, Opava.
Nebo elektronicky na adrese:      zatisiopava@seznam.cz. 

Přihlášené zájemce včas oslovíme, abychom jim sdělili bližší informace a po provedení

výběrového řízení

předložíme jeho výsledek členské schůzi, která rozhodne s konečnou platností.

 

V Opavě dne 17. 1. 2017                                                 výbor ZO

<< Go back to the previous page

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain