Nástěnka

Zápis z mimořádné výborové schůze 16. 12. 2016 [doplněny emaily]

Zápis z mimořádné
         schůze výboru
ČZS ZO osada Zátiší Opava

Konané dne 16.12.2016 ve 14 hod.


Přítomní: p. Kudera, p. Christ, p. Kupka, p. Škrabal, p. Zdráhal
 Hosté:      p. Míška


Výbor se zabýval, navrhl a schválil:

1)  Výbor projednal důvody nečekaně nepříznivého výsledku jednání         zastupitelstva města Opavy, které proběhlo dne 12.12.2016 ve věci odkupu pozemků, za nějž tolik let bojujeme. Smlouva nebyla schválena a jednání o ní proběhne nejdříve v únoru příštího roku na dalším zasedání zastupitelstva. (viz. příloha č.1)

2)  Na jednání vystoupil pan Těžký s tvrzením, že nebyl dostatečně informován, nesouhlasí se způsobem prodeje (jiný ovšem není právně možný).  Celé vystoupení pana Těžkého si lze ostatně přehrát na adrese:
https://polar.cz/porady/opavske-zastupitelstvo#cast-7494
vystoupení v čase 4:25. Názor si vytvoří každý sám.

Výbor jen zaráží, že takto jednal člen kontrolní komise. Nikoho předem neinformoval, preferoval výlučně svůj osobní zájem a uvedl nepodložené informace. Výbor má za to, že jeho jednání poškodilo zájmy všech členů.

3)  Došlo taktéž k tvrzení, že nesouhlasných postojů je mezi členy více, my jsme však obdrželi pouze ty, které nyní zveřejňujeme. (viz. emaily) [emaily budou na těchto stránkách vloženy v následujících dnech, po zpracování]
EMAILOVÁ KOMUNIKCE JE K PROHLÉDNUTÍ ZDE

                                                   
4)   Z výše uvedených důvodů považujeme za nezbytné svolat informační schůzku všech členů s podpisovou akcí, na níž bude možné vysvětlit případné nejasnosti, podat doplňující informace, které vyplynou z Vašich dotazů a doložit je věrohodnými dokumenty. Chceme takto najít cestu k nápravě nyní nepříznivého stavu.


Informační schůzka všech členů s podpisovou akcí
    
        dne 29. 12. 2016 v klubovně ZO Zátiší
                      od 15 do 18 hodin.

 

Zapsal dne 17.12.2016 jednatel ZO


Christ Lubomír                                               Razítko organizace

<< Go back to the previous page

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde