Nástěnka

Zápis z mimořádné výborové schůze 24. 2. 2017

Zápis z výborové schůze je vložen do dokumentů do sekce "Zápisy výboru".

<< Go back to the previous page

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain