Nástěnka

Zápis z výborové schůze 10. 9. 2020

Zápis ze schůze výboru
ČZS ZO osada Zátiší Opava

konané dne 10. 9. 2020 v 18 hodin

Přítomní: p. Christ, p. Kupka, p. Benšová, p. Kurka, omluven p Škrabal
     
Výbor se zabýval, navrhl a schválil:


· Bývalým členům, manželům Kuderovým za odpracované hodiny byla zaslána částka 800,-Kč.

· Žádáme členy, aby komunální odpad likvidovali odpovídajícím způsobem a neodhazovali odpadky v okolí klubovny nebo na přívěsy parkujících aut. V prostoru mezi klubovnou a bunkrem se objevila nelegální skládka bioodpadu a stavební sutě, výbor odsouhlasil instalaci fotopastí, v případě zdokumentovaného vyvážení odpadu, bude informován odbor životního prostředí města.

· Byla projednána žádost nájemce klubovny o rekonstrukci toalet v klubovně, které nevyhovují hygienickým normám dle proběhlé kontroly OHS.

· Dále byla projednána žádost nájemkyně klubovny ke stavebním úpravám předzahrádky (úpravy hradí v plné výši nájemce). Výbor bude jednat o rozsahu a způsobu realizace následných úprav.

· Firma LazNet dokončila instalaci vysílací jednotky pro příjem internetového signálu pro potřeby naší osady. Na nástěnce a na stránkách budou umístěny podmínky a kontakty na pracovníky firmy pro případné zájemce o internetové připojení.

· Bylo schváleno ukončení členství paní Šaškové Hedviky č. 17 a pana Grossmana Jaroslava č. 161. Platby pro letošní rok byly uhrazeny.

· Byl přijatý nový člen p. Jaromír Matuštík č. 109

· Byly projednány nedoplatky členů. Dosud byla uhrazena většina plateb, neuhrazené částky byly urgovány telefonicky. 

· Výbor žádá o dodání daňového vyrovnání k finanční odměně oslovených členů výboru.

· Byla projednána žádost p. Jakšové o nový klíč, z důvodu ztráty. Výbor nechá o věci rozhodnout na další členské schůzi vzhledem k usnesení čl. schůze z r. 2018, kde je stanoveno, že člen obdrží pouze jeden klíč od velké brány.

· Proběhla brigáda, které se zúčastnilo 13 členů, byl proveden výkop pro elektrický kabel k bráně, úklid a údržba okolí brány a klubovny.

· Výbor projednal návrh instalace nového stojanu na kola tzv. za sedlovku před klubovnou. Byl schválen a bude realizován.

· Vyzýváme všechny členy, aby dodržovali uzavírání brány a branky dle usnesení 2018.

· Výbor připomíná zákaz pálení listí a větví v tomto období, nabádá ke vzájemné ohleduplnosti členů.

· Opakovaně se pohybuje nad osadou drón, žádáme o připomínky a postřehy k této situaci. Budeme řešit s PČR.

· V sobotu 26.9. 2020 v 18 hodin zveme všechny na Ukončení sezóny do klubovny. Prosíme o příspěvky do tomboly.

 

Zapsala:  11.9. 2020                             zapsala Jana Benšová

<< Go back to the previous page

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat