Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 19.4.2022

Zápis z Výborové schůze z 19.4.2022 je umístěn v sekci dokumenty. Celé znění níže:

----

Zápis ze schůze výboru,
ČZS ZO osada Zátiší Opava

konané dne 19. 4. 2022 v 17 hodin v klubovně ZO.

Přítomní: p. Christ Lubomír, p. Kupka Milan, p. Benšová Jana, p. Kurka Jan a
                  p. Škrabal Miroslav.
     


Výbor se zabýval, navrhl a schválil:


1. Výbor se zabýval a schválil program členské schůze plánované na den 14. 5. 2022 ve 14 hodin v prostorách ZO.
2. Byla naplánována schůzka kontrolní komise ke kontrole účetnictví.
3. Byl proveden odpočet elektroměrů a bude vyvěšen Rozpis 2022.
4. U elektroměru č. 3 byla nainstalována 380 V zásuvka pro potřeby členů osady. Pro odběr platí požadavek, vždy hlásit počáteční a konečný stav elektroměru panu Škrabalovi.
5. Byl instalovaný filtr pro úpravu pitné vody v klubovně a na základě kontroly vzorku HS povolila provoz občerstvení. (viz. příloha)
6. Bylo uhrazeno pojištění klubovny ZO.
7. Byli přijatí noví členové – p. Rubý, p. Sojáčková.
8. Bylo ukončeno členství – p. Schmidtové, p. Sojáčka, p. Večerkové.

 

Zapsala: 24. 4. 2022                          
                                                                  jednatel Jana Benšová

<< Go back to the previous page