Nástěnka

Zápis z výborové schůze 28.3.2019

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z výborové schůze včetně příloh a povánky na členskou schůzi 18. května 2019 od 14.00 hodin.

<< Go back to the previous page

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain