Nástěnka

Zkontrolujte prosím své údaje ve smlouvě!

Vážení zahrádkáři,

zdvořile Vás žádáme, abyste si na zveřejněné kupní smlouvě zkontrolovali správnost všech osobních údajů. Není vyloučeno, že některý údaj mohl být chybně zaznamenán, případně mohlo dojít ke změně adresy, či změnám jiným. Případnou nutnost opravy údajů ve smlouvě
nahlaste nejpozději do 30. 11. 2016.  
I formální nedostatky ve smlouvě mohou způsobit oddálení její realizace, neboť ke konečnému schválení Radou a Zastupitelstvem města by mělo dojít ještě v tomto roce.
Na pozdější úpravy již pak nemůže být brán zřetel.
Děkujeme.

Výbor ZO

22. 11. 2016

<< Go back to the previous page

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde