Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 28. 7. 2015

Zápis z Výborové schůze ČZS ZO osada Zátiší Opava Konané dne 28.7. 2015 v kavárně Breda Opava Přítomní: p. Kudera, p. Christ, p. Kupka,  p. Škrabal, p. Zdráhal Výbor se zabýval, navrhl a schválil: 1. Výbor schválil a přijal tyto 2 nové členy: p. Hendrych Petr č. 68 a Kuderová  Marie č. 32 – 33. Na základě nedoložení

Zápis z Výborové schůze 25. 6. 2015

Zápis z Výborové schůze ČZS ZO osada Zátiší Opava Konané dne 25.6. 2015 v klubovně ZO Zátiší Opava Přítomní: p. Kudera, p. Christ, p. Kupka,  p. Škrabal, p. Zdráhal Za Kontrolní komisi: p. Černý       Výbor se zabýval, navrhl a schválil: 1. Výbor schválil a přijal tyto 3 nové členy: p. Radek Sivek č.

Zápis z Výborové schůze 30. 5. 2015

Zápis z Výborové schůze ČZS ZO osada Zátiší Opava Konané dne 30.5. 2015 v restauraci ZO Zátiší Přítomní: p. Christ, p. Kupka, p. Zdráhal, Člen K K: p. Masařík, p. Černý.      Výbor se zabýval, navrhl a schválil: 1. Jednání ve věci další platnosti smlouvy s Pozemkovým Úřadem Přítomní

Zápis z Výborové schůze 5. 3. 2015

Zápis z Výborové schůze ČZS ZO osada Zátiší Opava Konané dne 5.3. 2015 v restauraci U Soudu Přítomní: p. Kudera, p. Christ, p. Kupka,  p. Škrabal, p. Zdráhal, Člen Kontrolní komise: p. Masařík      Výbor se zabýval, navrhl a schválil: 1. Výbor schválil a přijal tyto 4 nové členy: p. Jarmilu Lampovou č. 157, p. Jiří

Vyzkoušejte nový webhosting b.cz. Nejkratší doména 2. řádu na českém trhu.