Nástěnka

Smuteční oznámení

Platby dle rozpisu na rok 2016

Platby nájemného a příspěvků je třeba uhradit do: 31.05.2016 Číslo účtu: 247519058/0300 Variabilní symbol: uveďte číslo zahrady Do poznámky: uveďte vaše jméno a příjmení Rozpis je ke stažení zde: Celá tabulka ve formátu PDF [400 kB] Nebo jako obrázky: Zahrady č. 1 až 50 Zahrady č. 51 až 103 Zahrady č. 104 až 154 Zahrady č. 104 až

Zápis z členské schůze

Zápis z členské schůze je vložen do dokumentů do sekce "Zápisy z členské

Zastupitelstvo potvrdilo cenu 160 Kč/m2, avšak s podmínkou

Zastupitelstvo potvrdilo návrh rady města a schválilo kupní cenu 160 Kč/m2 nezastavěné plochy a 500 Kč/m2 zastavěné plochy. Celé schvalování však proběhlo poměrně bouřlivě, protože proti prodeji vystoupil pan Bartík, bývalý předseda vedlejší osady, a tak snahy zahrádkářů značně zkomplikoval. Zastupitelstvo nakonec ceny schválilo s podmínkou, že prodej

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich