Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 13.10.2022

Zápis ze schůze výboru, ČZS ZO osada Zátiší Opava konané dne 13.10. 2022 v 18 hodin v klubovně ZO Přítomní členové výboru: p. Christ Lubomír, p. Kupka Milan, p. Kurka

Zápis z Výborové schůze 1.7.2022

Zápis z Výborové schůze z 19.4.2022 je umístěn v sekci dokumenty. Celé znění níže: Zápis ze schůze výboru, ČZS ZO osada Zátiší Opava konané dne 1. 7. 2022 v 18 hodin v klubovně ZO Přítomní: p. Christ Lubomír, p. Kupka Milan, p. Benšová Jana, p. Škrabal Miroslav. Omluven: p. Kurka Jan. Za KK: p. Miškolci Pavel, p. Matušek

Zápis z členské schůze 14. května 2022

Veškeré dokumenty z členské schůze 14. května 2022 jsou k prohlédnutí a stažení v sekci dokumenty, ve složce "Zápisy členské schůze". Přímý odkaz zde: ČLENSKÁ SCHŮZE 14. 5.

Rozpis plateb 2022

Platby je nutno UHRADIT DO: 27.05.2022 Plaťte částky ve sloupci - "Platba celkem" NOVÉ ČÍSLO ÚČTU: !! 370370375/0600 !! Variabolní smybol: uveďte číslo zahrady Do poznámky: uveďte vaše jméno a příjmení --- Rozpis plateb ke stažení

ČLENSKÁ SCHŮZE v sobotu 14. 5. 2022 ve 14 hodin

ČLENSKÁ SCHŮZE Výbor ZO ČZS osada Zátiší Opava Zve všechny své členy na sobotu 14. 5. 2022 ve 14 hodin do klubovny naši osady, kde se bude konat ČLENSKÁ SCHŮZE Budeme vás informovat o dění a hospodaření naši ZO.   ---   Program členské schůze ČZS ZO osada Zátiší Opava Konané dne 14.05.2022 ve 14.00 hodin v prostorách klubovny osady

Zápis z Výborové schůze 19.4.2022

Zápis z Výborové schůze z 19.4.2022 je umístěn v sekci dokumenty. Celé znění níže: ---- Zápis ze schůze výboru, ČZS ZO osada Zátiší Opava konané dne 19. 4. 2022 v 17 hodin v klubovně ZO. Přítomní: p. Christ Lubomír, p. Kupka Milan, p. Benšová Jana, p. Kurka Jan

Zápis z Výborové schůze 18.2.2022

Zápis z Výborové schůze z 18.2.2022 je umístěn v sekci dokumenty. Celé znění níže:   --- Zápis ze schůze výboru, ČZS ZO osada Zátiší Opava konané dne 18. 2. 2022 v 17 hodin   Přítomní členové výboru: p. Christ Lubomír, p. Kupka Milan, p. Kurka Jan, p. Benšová Jana, Omluveni: p. Škrabal Miroslav, Přítomní

Zápis z náhradní členské schůze 20.11.2021

Veškeré dokumenty z členské schůze 7. 8. 2020 jsou k prohlédnutí a stažení v sekci dokumenty, ve složce "Zápisy členské schůze". Přímý odkaz zde: ČLENSKÁ SCHŮZE 20. 11.