Nástěnka

Poslední termín předání klíče od hlavní brány

VÁŽENÍ  ZAHRÁDKÁŘI V sobotu 10.11. 2018 se uskuteční poslední termín předání klíče od hlavní brány. Proběhne v době od 13 – 15 hodin v prostorách naší klubovny.             Členové ZO, kteří si jej ještě po 2 termínech nevyzvedli, mají tak poslední

Zápis z výborové schůze 6. 10. 2018

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z výborové schůze.   Text zápisu zde: 1. Pokladní ZO předal faktury za připojení elektřiny k zahradám č.66 a 85. 2. Odkup pozemku pod klubovnou: Na základě jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, nebylo možné snížení ceny oproti posudku, protože tento majetek patří státu a

UZAVÍRKA PŘÍJEZDOVÉ CESTY 9.-12.10.!

Vážení zahrádkáři, konečně se dočkáme opravy naší příjezdové cesty k ZO Zátiší. Bohužel je na to navázána uzavírka této cesty od 9.-12. října!!! K zahradám se tak nedostanete autem a na parkovišti nezaparkujete. Přístup pro pěší bude možný, ale mírně stížený. Dbejte prosím příkazů

Zápis z výborové schůze 6. 9. 2018

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z výborové

Je třeba odevzdat 3 dokumenty!

Vážení členové, do schránky výboru je nutné odevzdat celkem tři dokumenty: Vzdání se předkupního práva (NOTÁŘSKY OVĚŘENÉ!) Souhlas se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR) - není nutno ověřovat, stačí jen vyplnit a podepsat Instruktáž GDPR - také není nutno notářsky ověřovat Děkujeme za

Rozpis elektřiny a příspěvků na rok 2018

Platby dle Rozpisu 2018 Platby je třeba uhradit do: 10.06.2018 Číslo účtu: 247519058/0300 Variabilní symbol: uveďte číslo zahrady Do poznámky: uveďte vaše jméno a příjmení Rozpis je ke stažení zde: ROZPIS PLATEB 2018 [soubor XLS] Vyúčtování elektřiny je ke stažení zde: VYÚČTOVÁNÍ ELEKTŘINY [soubor

Zápis a dokumenty z členské schůze ZO Zátiší 2018

Zápis a veškeré dokumenty z členské schůze konané 12. května 2018 jsou k dispozici v sekci DOKUMENTY ve složce Zápisy členské schůze v adresáři

ČLENSKÁ SCHŮZE v sobotu 12. 5. 2018 ve 14 hodin

Program členské schůze ZO ČZS osada Zátiší Konané dne 12.05.2018 v 14.00 hod. v klubovně Osady Zátiší   1. Zahájení  (uvítání, prezenční listina – usnášení schopnost)                           2. Volba ověřovatele zápisu,