Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 13.10.2022

Zápis ze schůze výboru,
ČZS ZO osada Zátiší Opava

konané dne 13.10. 2022 v 18 hodin v klubovně ZO

Přítomní členové výboru: p. Christ Lubomír, p. Kupka Milan, p. Kurka Jan
                                              p. Škrabal Miroslav, p. Benšová Jana
Přítomní členové KK: p. Miškolci Pavel, p. Matušek Radim, p. Černohorský René
    
Výbor se zabýval a bere na vědomí:

1. Stížností p. Celty, kterou bude řešit kontrolní komise.

2. Žádost o elektrickou přípojku k zahradě p.Sojáčkové  byla zatím majitelkou pozastavena.

3. Bylo zrušeno členství bývalým členům: zahrada č. 159 p. Bendík Vladislav, č. 129 p. Beniska Čestmír, č.14 p. Hladký Zdeněk, č. 21, 23 p.Pretsch Jiří, č. 5 p.Vrábel Pavel. č.185 p. Prokešová Jarmila.

4. Byli přijatí noví členové ZO: zahrada č. 129 Burda Petr, č. 14 Říčný Jan, č.167-168 Vašut Igor, č 186 Sojáčková Eva, č.185 p. Prokešová Renáta.

5. Člen zahrady č. 119 byl obeslán dopisem k vyjádření o probíhajících stavebních úpravách a prodeji této zahrady.

Zapsala dne:  14.10. 2022                            Jednatelka: Jana Benšová

<< Go back to the previous page