Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 1.7.2022

Zápis z Výborové schůze z 19.4.2022 je umístěn v sekci dokumenty. Celé znění níže:

Zápis ze schůze výboru,
ČZS ZO osada Zátiší Opava

konané dne 1. 7. 2022 v 18 hodin v klubovně ZO

Přítomní: p. Christ Lubomír, p. Kupka Milan, p. Benšová Jana, p. Škrabal Miroslav.
Omluven: p. Kurka Jan.
Za KK: p. Miškolci Pavel, p. Matušek Radim.

     
Výbor se zabýval, navrhl a schválil:


1. Zrušení účtu u ČSOB – zbylé prostředky byly převedeny na nový účet.
2. Bude proveden odpis majetku ZO společně s kontrolní komisí.
3. Byla uhrazena faktura za elektřinu.
4. Byly schváleny tři termíny brigád – 23. 7., 27. 8., 24. 9. 2022.
5. Byl schválen rozpočet na výrobu a instalaci zadní branky.
6. Vzhledem k plánované rekonstrukci toalet v Klubovně hledáme z řad našich členů schopné řemeslníky, firmy, které by měly zájem provést tuto rekonstrukci. V případě zájmu pošlete na Vás kontakt na emailovou adresu osady nebo do schránka na nástěnce do konce srpna 2022. Rekonstrukce je plánovaná v zimních měsících od Listopadu 2022 do konce března 2023. S případnými zájemci proběhne informativní schůzka, kde budou upřesněny provedené práce k vytvoření cenové nabídky.

 

Zapsal 2. 7. 2022                             jednatel: Jana Benšová

<< Go back to the previous page