Nástěnka

Změna členského příspěvku ČZS

Vážení přátelé zdravím Vás, všechny ZO našeho územního sdružení. Výborům a členům ZO jménem  představenstva US  přeji  všem v novém roce 2020 zdraví , spokojenost a radost z Vašich zahrádek. v novém roce.       Zasílám důležitý dokument schválený nejvyšším

Zápis z výborové schůze 10. 7. 2019

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z výborové

Zápis z členské schůze 18. května 2019

V sekci dokumenty  je přidán zápis z členské schůze a všechny dokumenty k členské schůzi z 18. května

Zápis z výborové schůze 4. 6. 2019

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z výborové

VOLBY VÝBORU a kontrolní kommise

Vážení zahrádkáři 1. v letošním roce proběhnou Volby členů výboru a Kontrolní komise. Žádáme členy ZO, kteří mají zájem pracovat pro členskou základnu, aby se přihlásili. Poté budou doplněni do kandidátky pro volby 2019. V případě, že by někdo chtěl doporučit  jiného zahrádkáře,  ať tak učiní po konzultaci s

Rozpis elektřiny a příspěvků na rok 2019

Platby dle Rozpisu 2019 Platby je třeba uhradit do: 20.05.2019 Číslo účtu:        247519058/0300 Variabilní symbol: uveďte číslo zahrady Do poznámky: uveďte vaše jméno a příjmení Rozpis je ke stažení zde: ROZPIS PLATEB 2018 [soubor

Zápis z výborové schůze 28.3.2019

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z výborové schůze včetně příloh a povánky na členskou schůzi 18. května 2019 od 14.00

Krásné Vánoce a šťastný rok 2019

Vážení zahrádkáři, přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný rok 2019!         Hodně zdraví, pohodu, spokojenost a radosti malé i velké!              Přeje výbor ZO