Nástěnka

Rozpis plateb na rok 2017

ROZPIS PLATEB - klikněte zde Platby Rozpisu  2017 Platby je třeba uhradit do: 15.06.2016 Číslo účtu:        247519058/0300 Variabilní symbol: uveďte číslo zahrady Do poznámky: uveďte vaše jméno a

ČLENSKÁ SCHŮZE 10. 6. 2017 v Lidovém domě! DOPLNĚNO!

Výbor ZO ČZS osada Zátiší Opava zve všechny členy na sobotu 10. 6. 2017 ve 14 hodin do sálu Lidového domu na Otické ulici kde se koná ČLENSKÁ SCHŮZE V době od 13.00 do 14.00 hod. se budou při prezentaci předávat nové smlouvy. Program členské schůze ZO ČZS osada Zátiší   1. Zahájení a volba mandátové

Nabídka zahrady č. 36 členům

Vážení přátelé zahrádkáři, současný podnájemce zahrady č. 36 žádným způsobem nereagoval a nereaguje na možnost odkoupení užívaného pozemku. Nastala tedy situace, kdy zahradu může koupit kterýkoliv současný člen a stát se tak majitelem další zahrady. Zájemce musí reagovat nejpozději do 25. 4. 2017! Po uvedeném termínu již

Aktuální stav plateb a podpisů

Milí zahrádkáři, níže je uveden aktuální stav plateb a podpisů smluv. Prosím, vemte na vědomí, že platby i podpis smlouvy by měly být realizovány nejpozději do 14. dubna 2017. Také si prosím povšimněte, že níže uvedená čísla odpovídají "číslu kupujícího," kterou najdete ve smlouvě a nikoliv číslu zahrady. Platby připsané

Platby za zahrady a poplatky

Vážení zahrádkáři, přijměte, prosím, informaci, že platby kupní ceny zahrad lze provádět i v pokladně na Hlásce, nebo v budově na Krnovské ulici, kde budete podepisovat smlouvy. Tyto platby jsou oproštěny od jakýchkoliv poplatků za peněžní převody!!!!   Připomínáme, že poplatek za ověření podpisu činí 30,- Kč. V Opavě dne 24. 3.

MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE 8. DUBNA 2017 VE 14:00 hod.

VÝBOR ZO ČZS OSADA ZÁTIŠÍ ZVE SVÉ ČLENY NA MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE Koná se v SOBOTU  8.4.2017 ve 14.00 hodin v klubovně osady ZO PROGRAM SCHŮZE 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba mandátové komise 3. Volba ověřovatelé zápisu 4. Volba zapisovatele 5. Informace o koupi pozemků 6. Postup u členů, kteří

INFORMACE k realizaci odkupu pozemků osady Zátiší Opava

Vážení zahrádkáři, jistě již všichni víte, že dne 20. 2. 2017 zastupitelé Statutárního města Opava schválili na svém řádném zasedání kupní smlouvy týkající se koupě pozemků dosavadními uživateli v zahrádkářských osadách Zátiší a Kateřinky. Obratem Vám tlumočíme

Zápis z mimořádné výborové schůze 24. 2. 2017

Zápis z výborové schůze je vložen do dokumentů do sekce "Zápisy