Nástěnka

Je třeba odevzdat 3 dokumenty!

Vážení členové, do schránky výboru je nutné odevzdat celkem tři dokumenty: Vzdání se předkupního práva (NOTÁŘSKY OVĚŘENÉ!) Souhlas se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR) - není nutno ověřovat, stačí jen vyplnit a podepsat Instruktáž GDPR - také není nutno notářsky ověřovat Děkujeme za

Rozpis elektřiny a příspěvků na rok 2018

Platby dle Rozpisu 2018 Platby je třeba uhradit do: 10.06.2018 Číslo účtu: 247519058/0300 Variabilní symbol: uveďte číslo zahrady Do poznámky: uveďte vaše jméno a příjmení Rozpis je ke stažení zde: ROZPIS PLATEB 2018 [soubor XLS] Vyúčtování elektřiny je ke stažení zde: VYÚČTOVÁNÍ ELEKTŘINY [soubor

Zápis a dokumenty z členské schůze ZO Zátiší 2018

Zápis a veškeré dokumenty z členské schůze konané 12. května 2018 jsou k dispozici v sekci DOKUMENTY ve složce Zápisy členské schůze v adresáři

ČLENSKÁ SCHŮZE v sobotu 12. 5. 2018 ve 14 hodin

Program členské schůze ZO ČZS osada Zátiší Konané dne 12.05.2018 v 14.00 hod. v klubovně Osady Zátiší   1. Zahájení  (uvítání, prezenční listina – usnášení schopnost)                           2. Volba ověřovatele zápisu,

Zápis z výborové schůze 13. 4. 2018

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z dubnového

Zápis z výborové schůze 15. 3. 2018

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z březnového

Informace o uplatnění předkupního práva

Přihlášení k dani z nemovitosti

Vážení zahrádkáři, přijměte, prosím, informaci o nezbytnosti dostavit se v průběhu měsíce ledna na Finanční úřad pro výpočet výše daně z nemovitostí, které jste v loňském roce nabyli. Příslušný formulář s Vámi během několika minut vyplní velmi vstřícný personál, který má k dispozici všechny