Nástěnka

Novinky na webu

Územní plán města Opavy V pravém sloupci dole těchto stránek přibyly odkazy na Územní plán města Opavy. A to jak jeho aktuální platné znění, tak návrh územního plánu, který by se měl schvalovat v následujícím roce. Zápis kontrolního výboru V sekci dokumenty, ve složce "Kontrolní komise" přibyl zápis z

PRÁVNÍ INFORMACE k naší kupní smlouvě

PRÁVNÍ INFORMACE k naší kupní smlouvě I. Podílové spoluvlastnictví Nový občanský zákoník se snaží předcházet konfliktům a rozlišuje druh spoluvlastnictví, které vzniklo bez vůle spoluvlastníků (dědictvím, na základě rozhodnutí soudu, atd.) nebo na základě smluvní vůle spoluvlastníků. Nás se

Zápis z mimořádné výborové schůze 16. 12. 2016 [doplněny emaily]

Zápis z mimořádné          schůze výboru ČZS ZO osada Zátiší Opava Konané dne 16.12.2016 ve 14 hod. Přítomní: p. Kudera, p. Christ, p. Kupka, p. Škrabal, p. Zdráhal  Hosté:      p. Míška Výbor se zabýval, navrhl a schválil: 1)  Výbor projednal důvody nečekaně

Email pana Těžkého v reakci na zastupitelstvo a následná odpověď výboru

---------- Původní zpráva ---------- Od: dusan tezky Komu: zatisiopava@seznam.cz Datum: 16. 12. 2016 20:11:07 Předmět: prodej zahrad Vážený   Pane   Předsedo Vyprošuji si aby byla členem výboru o mně šířena zprava že jsem byl proti odprodeji zahrádkářské osady na zastupitelstvu 12.12. 2016 jsem obhajoval svůj názor na nesouhlas na odkupu do spoluvlastnictví 187 členů

Prodej pozemků pod našimi osadami se odkládá

Rozhodnutím Zastupitelstva města Opavy ze dne 12. prosince 2016 se odkládá prodej pozemků pod naší osadou i pod osadou ZO Kateřinky. Co to pro nás znamená a co se vlastně stalo? Forma prodeje i jeho podmínky, tak jak byly představeny na poslední členské schůzi, se po sérii jednání podařilo výboru ZO Zátiší dojednat beze zbytku. Smlouva počítala s prodejem

Zkontrolujte prosím své údaje ve smlouvě!

Vážení zahrádkáři, zdvořile Vás žádáme, abyste si na zveřejněné kupní smlouvě zkontrolovali správnost všech osobních údajů. Není vyloučeno, že některý údaj mohl být chybně zaznamenán, případně mohlo dojít ke změně adresy, či změnám jiným. Případnou nutnost opravy údajů ve smlouvě nahlaste nejpozději do 30.

Návrh kupní smlouvy - plné znění a vysvětlivky

Vážení zahrádkáři, přikládáme ke stažení a prohlédnutí úplné a finální znění kupní smlouvy. Prosíme o poslední kontrolu vašich údajů. FINÁLNÍ VERZE KUPNÍ SMLOUVY [.DOC] Výbory ZO Zátiší a ZO Kateřinky také požádaly Magistrát města Opavy o objasnění některých ne zcela

Našly se klíče

Našly se tyto klíče. Majitel nechť kontaktuje pana Milana Kupku, tel.: 608 807

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain