Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 5. 7. 2023

Zápis ze schůze výboru,
ČZS ZO osada Zátiší Opava

konané dne 11. 1. 2024 17.00 hod. restaurace Café Bar Gross

Přítomní členové výboru: p. Christ Lubomír, p. Kupka Milan, p. Kurka Jan
                                              p. Benšová Jana.

Přítomní členové KK: p. Černohorský René

Omluveni členové: p. Miškolci Pavel, p. Matušek Radim, p. Škrabal Miroslav

     Výbor se zabýval a bere na vědomí:

1. Projednal stížnost členů osady na přerostlé stromy v zahradě č.177. Výbor zašle dopis, aby člen této zahrady učinil nápravu a dodržoval OŘ schválený členskou schůzí.

2. Všem členům bude opětovně zaslán elektronicky Osadní řád, výbor nabádá k jeho dodržování. Nově bude součástí elektronické přihlášky u nových členů.

3. Byla ukončena rekonstrukce všech rozvaděčů, je dokončena jejich revize s následným zaplombováním. V případě porušení plomb, bude provedena kontrola a náklady na ni budou rozpočteny mezi uživatele rozvaděče.

Žádáme členy, aby informovali výbor o zásahu do rozvaděčů a domluvili se na dalším postupu.

4. Opakovaně byl zničen zámek branky u hlavního vstupu, který nyní nelze otevřít telefonicky. Na odstranění závady se pracuje. 

5. Původní zámek z hlavní brány bude přemístěn na zadní bránu oddělující osadu Kateřinky, proto klíč nahrazený dálkovým ovládačem si ponechejte.

    6.  Byla provedena zkouška hlavní brány na dálkové ovládání
         Po předání firmou Trido, bude brána spuštěna.


7.  V letošním roce 2024 proběhnou nové volby výboru a KK.

     Předseda pan Christ Lubomír chce skončit ve funkci a taky jako   
     člen výboru.

     Výbor vyzývá své členy k návrhu člena (s jeho výslovným  
     souhlasem) do funkce předsedy výboru, člena výboru a člena KK.
          Návrhy posílejte emailem, nebo vhoďte do schránky na nástěnce         
          do konce března 2024.
                                                                    

8.  Členská známka pro letošní rok byla ÚS ČZS Praha navýšena   
          ze 150,-Kč na 300,-Kč/rok.

 

Zapsala dne: 12.01.2024

 

Jednatelka: Jana Benšová

<< Go back to the previous page