Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 20. 4. 2023

Zápis ze schůze výboru
     ČZS ZO osada Zátiší Opava
                konané dne 20.4.2023 v 18 hodin v klubovně ZO

Přítomní členové výboru: p. Christ Lubomír, p. Kupka Milan, p. Kurka Jan
                                              p. Škrabal Miroslav, p. Benšová Jana
Přítomní členové KK: p. Miškolci Pavel

     Výbor se zabýval a schválil:

  • Byl stanoven termín členské schůze na sobotu 20.05.2023 ve 14 hodin v prostorách klubovny ZO.
  • Podklady pro daňové přiznání za rok 2022 byly předány, přiznání bylo zasláno přes datové stránky organizace v řádném termínu.
  • Po dohodě s KK, bude dne 27.4.2023 v 17 hodin v klubovně ZO provedena kontrola účetnictví.
  • Odečet elektřiny bude provedena do konce května 2023.
  • Byla podána žádost o zhotovení cenové nabídky firmě Rosis pro úpravu odpadního svodu dešťové kanalizace. Nabídka bude součásti žádosti o dotaci ČZS  k této realizaci.
  • Probíhají rekonstrukce WC, elektroinstalace v prostorách klubovny. Proběhla úprava chodníku kolem klubovny.
  • Bude proveden nový inventární seznam majetku ZO spolu s KK.
  • Bude doplněna nájemní smlouva s nájemcem klubovny dle nového inventárního seznamu.
  • Byl předán klíč od Hlavní brány členu KK panu Černohorskému, aby zajistil provádění kontrol v osadě policii ČR.


Termíny brigád pro rok 2023:
27.05.2023 v 9 hod
22.07.2023 v 9 hod
09.09.2023 v 9 hod


Zapsala dne:  20. 4. 2023        jednatelka Jana Benšová

<< Go back to the previous page