Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 5. 7. 2023

Zápis ze schůze výboru,
ČZS ZO osada Zátiší Opava

konané dne 5.7. 2023 v 18 hodin v klubovně ZO

Přítomní členové výboru: p. Christ Lubomír, p. Kupka Milan, p. Kurka Jan
p. Škrabal Miroslav a člen KK: p. Miškolci Pavel,
    
Výbor se zabýval a bere na vědomí:

 

  • Kontrolou plateb byla zjištěna neuhrazená platba jedné zahrady. Majitelka byla informována  předsedou k okamžité úhradě.
  • Výbor navrhl aktualizovat inventární seznam hmotného majetku osady Zátiší k 31.8. 2023. Důvodem je rovněž zaevidovat i nové zařízení při nutné rekonstrukci WC klubovny.
  • V měsíci červenci byla provedena revize hasících přístrojů v budově klubovny ZO.
  • Při rekonstrukci toalet proběhla i renovace elektrické instalace včetně revizní zprávy klubovny ZO.
  • Příprava návrhu nové nájemní smlouvy p. Kalužové. Výbor ji předloží nové požadavky a pozve k projednání.
  • Výbor se již teď zabýval volbami nového výboru ZO pro členskou schůzi na jaře 2024, kde předloží členům ZO sležení nového výboru ZO. Žádáme členy, kteří mají zájem pracovat ve výboru ZO pro další pětileté období  ať se nám přihlásí. Stále je co zlepšovat !
  • Poslední brigáda letošního roku proběhne v sobotu 9.9. 2023.

Zapsal dne:  7.7. 2023                            předseda: Lubomír Christ

<< Go back to the previous page