Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 23. 1. 2023

Zápis ze schůze výboru,
ČZS ZO osada Zátiší Opava

konané dne 20.1. 2023 v 18,30 hod. v CAFFE GROSS

Přítomní členové výboru: p. Christ Lubomír, p. Kupka Milan, p. Kurka Jan,
                                               p. Benšová Jana, omluven p. Škrabal Miroslav.
Přítomní členové KK: předseda p. Miškolci Pavel
   
Výbor se zabýval a bere na vědomí:

1. Stížností p.Celty, řešil telefonicky předseda KK p.Miškolci. Ze strany p.Straky byla přislíbená náprava tak, aby wifi signál dosahl na jeho pozemek ořezem stromů.
2. Proběhlo jednání s novou majitelkou zahrady č.119 p.Holušovou. Byl proveden zápis z tohoto jednání ze dne 14.11.2022, kdy ji byl předán protokol Osadního řádu ZO a bylo ji rovněž sděleno, že za stavby na svém pozemku je zodpovědný sám stavebník a majitel. Jednání zprostředkoval předseda ZO p.Christ a člen KK p.Matušek
3. Byly předány podklady pro zpracování rozpisu plateb 2023, které zpracuje člen výboru p.Kurka.
4. Podklady pro daňové prohlášení předá ke zpracování člen výboru pokladní p.Kupka.
5. Výbor navrhl, aby byl předán jeden klíč od hlavní brány Policii ČR, která může provádět běžnou kontrolu průjezdem naši osady.
6. V měsíci lednu 2023  byla zahájena plánovaná  rekonstrukce WC v objektu naši klubovny, která byla schválená minulou Členskou schůzi a její stav neodpovídal stávajícím hygienickým předpisům.
7. Bylo rovněž schváleno provedení dlažby před vstupem do klubovny. Provede firma KTK dle rozpočtu. 


Zapsala dne:  21.1. 2023                            Jednatelka: Jana Benšová

<< Go back to the previous page