Nástěnka

Zápis z výborové schůze 4. 6. 2019

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z výborové

VOLBY VÝBORU a kontrolní kommise

Vážení zahrádkáři 1. v letošním roce proběhnou Volby členů výboru a Kontrolní komise. Žádáme členy ZO, kteří mají zájem pracovat pro členskou základnu, aby se přihlásili. Poté budou doplněni do kandidátky pro volby 2019. V případě, že by někdo chtěl doporučit  jiného zahrádkáře,  ať tak učiní po konzultaci s

Rozpis elektřiny a příspěvků na rok 2019

Platby dle Rozpisu 2019 Platby je třeba uhradit do: 20.05.2019 Číslo účtu:        247519058/0300 Variabilní symbol: uveďte číslo zahrady Do poznámky: uveďte vaše jméno a příjmení Rozpis je ke stažení zde: ROZPIS PLATEB 2018 [soubor

Zápis z výborové schůze 28.3.2019

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z výborové schůze včetně příloh a povánky na členskou schůzi 18. května 2019 od 14.00

Krásné Vánoce a šťastný rok 2019

Vážení zahrádkáři, přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný rok 2019!         Hodně zdraví, pohodu, spokojenost a radosti malé i velké!              Přeje výbor ZO

Zápis z výborové schůze 17.12. 2018

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z výborové

Poslední termín předání klíče od hlavní brány

VÁŽENÍ  ZAHRÁDKÁŘI V sobotu 10.11. 2018 se uskuteční poslední termín předání klíče od hlavní brány. Proběhne v době od 13 – 15 hodin v prostorách naší klubovny.             Členové ZO, kteří si jej ještě po 2 termínech nevyzvedli, mají tak poslední

Zápis z výborové schůze 6. 10. 2018

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z výborové schůze.   Text zápisu zde: 1. Pokladní ZO předal faktury za připojení elektřiny k zahradám č.66 a 85. 2. Odkup pozemku pod klubovnou: Na základě jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, nebylo možné snížení ceny oproti posudku, protože tento majetek patří státu a

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain