Nástěnka

Zápis z výborové schůze 28.3.2018

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z výborové schůze včetně příloh a povánky na členskou schůzi 18. května 2019 od 14.00

Krásné Vánoce a šťastný rok 2019

Vážení zahrádkáři, přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný rok 2019!         Hodně zdraví, pohodu, spokojenost a radosti malé i velké!              Přeje výbor ZO

Zápis z výborové schůze 17.12. 2018

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z výborové

Poslední termín předání klíče od hlavní brány

VÁŽENÍ  ZAHRÁDKÁŘI V sobotu 10.11. 2018 se uskuteční poslední termín předání klíče od hlavní brány. Proběhne v době od 13 – 15 hodin v prostorách naší klubovny.             Členové ZO, kteří si jej ještě po 2 termínech nevyzvedli, mají tak poslední

Zápis z výborové schůze 6. 10. 2018

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z výborové schůze.   Text zápisu zde: 1. Pokladní ZO předal faktury za připojení elektřiny k zahradám č.66 a 85. 2. Odkup pozemku pod klubovnou: Na základě jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, nebylo možné snížení ceny oproti posudku, protože tento majetek patří státu a

UZAVÍRKA PŘÍJEZDOVÉ CESTY 9.-12.10.!

Vážení zahrádkáři, konečně se dočkáme opravy naší příjezdové cesty k ZO Zátiší. Bohužel je na to navázána uzavírka této cesty od 9.-12. října!!! K zahradám se tak nedostanete autem a na parkovišti nezaparkujete. Přístup pro pěší bude možný, ale mírně stížený. Dbejte prosím příkazů

Zápis z výborové schůze 6. 9. 2018

V sekci DOKUMENTY přibyl nový zápis z výborové

Je třeba odevzdat 3 dokumenty!

Vážení členové, do schránky výboru je nutné odevzdat celkem tři dokumenty: Vzdání se předkupního práva (NOTÁŘSKY OVĚŘENÉ!) Souhlas se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR) - není nutno ověřovat, stačí jen vyplnit a podepsat Instruktáž GDPR - také není nutno notářsky ověřovat Děkujeme za

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain