Nástěnka

Zápis z Výborové schůze 29. 10. 2015

Zápis z Výborové schůze
ČZS ZO osada Zátiší Opava
Konané dne 29.10. 2015 v klubovně ZO Zátiší Opava

Přítomní: p. Kudera, p. Christ, p. Kupka,  p. Škrabal, p. Zdráhal, za Kontrolní komisi: p. Černý a p. Masařík.
     
Výbor se zabýval, navrhl a schválil:

1. Výbor schválil a přijal tyto 2 nové členy: p. Marii Smítalovou  a p. Petra Foltyse – převod na syna.
2. Oprava rozvaděčů: Oslovení živnostníci - zedníci  se zatím nevyjádřili a nedodali cenové nabídky. Je nutno hledat další, pokud znáte někoho z vašich známých navrhněte výboru. Termín do členské schůze.
3. Informace: Zápis pro odeslání na ARES je připraven.
4. Žádost o odkup pozemku pod klubovnou je odeslána  a v jednání.
5. Dne 29.10.2015  byl schválen inventární seznam majetku ZO. Byla provedena jeho kontrola.
6. Výbor apeluje na své členy, aby neodkládali odpad do prostorů společných ploch - jako jsou suť, cihly atd.
7. Vstupní brána je stále v jednání.
8. Smlouva  o nájmu nebytových prostor – klubovna + hospoda ZO je připravená k podpisu s p. Mlýnkem.
9. Bude provedená kontrola účetních dokladů a pokladny ZO, dne 20.11.2015 v 16.hod. společně s Kontrolní komisí.

- p. Straka bude přizván k jednání  z důvodu neuhrazení 500 Kč za nájem 2015.

- Byla provedená kontrola brigád a systém se nám neosvědčil. Výbor společně s Kontrolní komisi navrhne Členské schůzi následné řešení: Každý člen uhradí 300 Kč (mimo společných uživatelů – manželka atd.) a navrhujeme zrušení věkové hranice 65 let a za každou odpracovanou hodinu na brigádě vám bude odečtená částka 50 Kč z ročního vyúčtování.

- K navrhované úpravě nás vede skutečnost, že z celkového počtu 240 odpracovaných hodin odpracovali naši členové starší 65 let 84 hodin a neměli by být znevýhodňováni.

- Z celkového počtu 190 členů se zúčastnilo brigád 42 členů, což je průměr 7 členů na 6 uskutečněných brigádách.


Zapsal dne  3.11. 2015  jednatel  ZO
Christ Lubomír

<< Go back to the previous page

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich