Nástěnka

INFORMACE k návrhu textu kupní smlouvy

Vážení zahrádkáři,

na webových stránkách sousední osady byl zveřejněn text návrhu kupní smlouvy, který však ještě není projednán, tudíž jej nelze považovat za definitivní a již nyní je patrné, že některé pasáže vyžadují vysvětlení nebo doplnění.
Přestože jde zatím jen o návrh, což je třeba zdůraznit, již kolují mezi kupujícími laické a zavádějící výklady, které mohou ztěžovat vyjednávací pozici výboru.

Zdvořile Vás žádáme o trpělivost a také o nešíření neověřených informací a výkladů. Vždyť chceme všichni totéž, o čemž jste se již mohli přesvědčit z předchozích výsledků jednání při dlouhé cestě za naším společným cílem, zachovat osadu a pozemky co nejvýhodněji odkoupit.

Jednání o konečné smlouvě jsou již zajištěna a o výsledcích budete včas a bezezbytku informováni.

Děkujeme za pochopení.
Výbor ZO                                                 V Opavě dne 2. 11. 2016

<< Go back to the previous page

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich