Nástěnka

INFORMACE k realizaci odkupu pozemků osady Zátiší Opava

Vážení zahrádkáři,
jistě již všichni víte, že dne 20. 2. 2017 zastupitelé Statutárního města Opava schválili na svém řádném zasedání kupní smlouvy týkající se koupě pozemků dosavadními uživateli v zahrádkářských osadách Zátiší a Kateřinky.

Obratem Vám tlumočíme následné informace prodávajícího o dalším postupu provedení koupě.

Zaplacení kupní ceny lze provést okamžitě, nejpozději by však úhrada měla být, včetně podepsání kupní smlouvy, provedena do 15. 4. 2017.

Podepisování kupních smluv bude probíhat od 13. 3. 2017 do 15. 4. 2017 na odboru majetku města, pracoviště Krnovská 71C, 3. poschodí, dveře č. 315.

Podpis kupní smlouvy lze provést až po úhradě kupní ceny.

Úřední hodiny:          pondělí, středa: 8,00 – 11,00, 12,30 – 16,00
                                  úterý: Zavřeno celý den
                                  čtvrtek, pátek: 8,00 – 11,00, 12,30 – 13,30

Informace k identifikaci a správnosti plateb:

Číslo účtu prodávajícího: 19-1842619349
Kód banky: 0800
Konstantní symbol:  0308
Variabilní symbol: 900710XXXX (nedoplněná čísla naleznete ve smlouvě pod číslem kupujícího 1 – 188 na straně 1 – 23 anebo níže v přehledném seznamu)
Celková cena k úhradě: XXX XXX,- Kč (naleznete pod číslem kupujícího na straně 55 – 66 nebo níže v přehledném seznamu)

Dle možností uveďte ve zprávě pro příjemce jméno, příjmení, číslo zahrady.

V Opavě dne 24. 2. 2017                                                                              výbor ZO

---

KUPNÍ SMLOUVA v posledním znění - formát PDF (pro Adobe Acrobat Reader)

KUPNÍ SMLOUVA v posledním znění - formát DOC (pro MS WORD)

 

SEZNAM KUPUJÍCÍCH A JEJICH ČÁSTKY A VARIABILNÍ SYMBOLY:
(Doporučujeme si ale níže uvedené údaje pro jistotu ještě ověřit také dle kupní smlouvy!)

Údaje ze str. 23-55  Údaje ze str. 1-23   Údaje ze str. 55-60   Údaje ze str. 1-23
Kupující  1: chata 1, Stanislav Míša, cena: 103 679 Kč, var. symbol: 9007105345
Kupující  2: chata 2, Vladimír Straka, cena: 192 099 Kč, var. symbol: 9007105346
Kupující  3: chata 3, Jaromír Celta, cena: 126 419 Kč, var. symbol: 9007105347
Kupující  4: chata 4, Vladimír Němčanský, cena: 69 439 Kč, var. symbol: 9007105348
Kupující  5: chata 5, Petr Vrabel, cena: 59 139 Kč, var. symbol: 9007105349
Kupující  6: chata 6, Jiří Štěbra, cena: 43 479 Kč, var. symbol: 9007105350
Kupující  7: chata 7, Ludmila Mihačová, cena: 20 650 Kč, var. symbol: 9007105351
Kupující  8: chata 7, Pavlína Mihačová, cena: 20 649 Kč, var. symbol: 9007105352
Kupující  9: chata 8, Jana Jašková, cena: 42 559 Kč, var. symbol: 9007105353
Kupující  10: chata 9, Jarmila Bučková, cena: 46 159 Kč, var. symbol: 9007105354
Kupující  11: chata 10, Stanislav Grygar, cena: 117 395 Kč, var. symbol: 9007105355
Kupující  12: chata 11, Eva Musialová, cena: 92 663 Kč, var. symbol: 9007105356
Kupující  13: chata 12, Dušan Těžký, cena: 100 935 Kč, var. symbol: 9007105357
Kupující  14: chata 13, manželé Cihlářovi, cena: 137 283 Kč, var. symbol: 9007105358
Kupující  15: chata 14, Jaroslav Buocik, cena: 47 459 Kč, var. symbol: 9007105359
Kupující  16: chata 15, Eliška Eschingerová, cena: 43 419 Kč, var. symbol: 9007105360
Kupující  17: chata 16, Helena Kopáčková, cena: 50 539 Kč, var. symbol: 9007105361
Kupující  18: chata 17, Jana Raschková, cena: 45 439 Kč, var. symbol: 9007105362
Kupující  19: chata 18, Vladimír Petzuch, cena: 71 139 Kč, var. symbol: 9007105363
Kupující  20: chata 20, Zdeněk Hikl, cena: 64 499 Kč, var. symbol: 9007105364
Kupující  21: chata 21,22, Vladimír Kozák, cena: 43 919 Kč, var. symbol: 9007105365
Kupující  22: chata 21,22, Lubomír Kozák, cena: 43 919 Kč, var. symbol: 9007105366
Kupující  23: chata 23, Jaroslav Záhumenský, cena: 52 759 Kč, var. symbol: 9007105367
Kupující  24: chata 24,25, Anna Příbramská, cena: 95 198 Kč, var. symbol: 9007105368
Kupující  25: chata 26, Alfred Kamrádek, cena: 50 179 Kč, var. symbol: 9007105369
Kupující  26: chata 27, Jaroslav Petrencu, cena: 105 551 Kč, var. symbol: 9007105370
Kupující  27: chata 27a, Petr Petrencu, cena: 74 479 Kč, var. symbol: 9007105371
Kupující  28: chata 28, Eva Caldi, cena: 103 331 Kč, var. symbol: 9007105372
Kupující  29: chata 29, Zdeněk Malohlava, cena: 115 107 Kč, var. symbol: 9007105373
Kupující  30: chata 30, Josef Kreisel, cena: 46 079 Kč, var. symbol: 9007105374
Kupující  31: chata 31, Dana Schrommová, cena: 53 559 Kč, var. symbol: 9007105375
Kupující  32: chata 32,33, manželé Kuderovi, cena: 99 118 Kč, var. symbol: 9007105376
Kupující  33: chata 34,35, Pavel Vávra, cena: 75 678 Kč, var. symbol: 9007105377
Kupující  34: chata 36, Karel Piosek, cena: 69 559 Kč, var. symbol: 9007105378
Kupující  35: chata 37, Václav Prchala, cena: 59 979 Kč, var. symbol: 9007105379
Kupující  36: chata 38,39, Lucie Chalupová, cena: 88 098 Kč, var. symbol: 9007105380
Kupující  37: chata 40, Miluše Gebauerová, cena: 47 659 Kč, var. symbol: 9007105381
Kupující  38: chata 41, Petr Smítal, cena: 52 659 Kč, var. symbol: 9007105382
Kupující  39: chata 42, Marie Smítalová, cena: 49 099 Kč, var. symbol: 9007105383
Kupující  40: chata 43, manželé Pardovi, cena: 43 939 Kč, var. symbol: 9007105384
Kupující  41: chata 44, Gabriela Běláková, cena: 108 451 Kč, var. symbol: 9007105385
Kupující  42: chata 45, Zdeňka Mičíková, cena: 101 367 Kč, var. symbol: 9007105386
Kupující  43: chata 46, Anna Schmidtová, cena: 104 507 Kč, var. symbol: 9007105387
Kupující  44: chata 47, Stanislava Barcíková, cena: 92 831 Kč, var. symbol: 9007105388
Kupující  45: chata 48, Petr Jančík, cena: 105 531 Kč, var. symbol: 9007105389
Kupující  46: chata 49, Alena Řezníčková, cena: 44 259 Kč, var. symbol: 9007105390
Kupující  47: chata 50, František Beran, cena: 52 339 Kč, var. symbol: 9007105391
Kupující  48: chata 51, Jaroslav Louvar, cena: 50 259 Kč, var. symbol: 9007105392
Kupující  49: chata 52, Monika Luzarová, cena: 48 839 Kč, var. symbol: 9007105393
Kupující  50: chata 53,54, Vladimír Miš, cena: 75 518 Kč, var. symbol: 9007105394
Kupující  51: chata 55, Josef Benda, cena: 59 919 Kč, var. symbol: 9007105395
Kupující  52: chata 56,72, Jana Gajdová, cena: 91 518 Kč, var. symbol: 9007105396
Kupující  53: chata 57,58, Dalibor Vltavský, cena: 73 598 Kč, var. symbol: 9007105397
Kupující  54: chata 59, Jana Klíčová, cena: 43 579 Kč, var. symbol: 9007105398
Kupující  55: chata 60, Pavel Glogar, cena: 60 479 Kč, var. symbol: 9007105399
Kupující  56: chata 61,62, Jiří Pretsch, cena: 87 978 Kč, var. symbol: 9007105400
Kupující  57: chata 63, Ilona Prusková, cena: 96 955 Kč, var. symbol: 9007105401
Kupující  58: chata 64, Ivana Wernerová, cena: 73 679 Kč, var. symbol: 9007105402
Kupující  59: chata 65, Ladislav Černý, cena: 44 020 Kč, var. symbol: 9007105403
Kupující  60: chata 65, Lenka Klásková, cena: 44 019 Kč, var. symbol: 9007105404
Kupující  61: chata 66, Libuše Masaříková, cena: 45 099 Kč, var. symbol: 9007105405
Kupující  62: chata 67, Miroslav Masařík, cena: 45 799 Kč, var. symbol: 9007105406
Kupující  63: chata 68,69, Jarmila Hendrychová, cena: 51 269 Kč, var. symbol: 9007105407
Kupující  64: chata 68,69, Petr Hendrych, cena: 51 269 Kč, var. symbol: 9007105408
Kupující  65: chata 70,71, Pavel Miškolci, cena: 99 118 Kč, var. symbol: 9007105409
Kupující  66: chata 73, Vladimír Hikl, cena: 70 099 Kč, var. symbol: 9007105410
Kupující  67: chata 74, Antonín Čeladník, cena: 52 959 Kč, var. symbol: 9007105411
Kupující  68: chata 75,76, Lukáš Molnár, cena: 107 698 Kč, var. symbol: 9007105412
Kupující  69: chata 77, Květoslava Geblová, cena: 47 359 Kč, var. symbol: 9007105413
Kupující  70: chata 78, Radim Zaoral, cena: 50 879 Kč, var. symbol: 9007105414
Kupující  71: chata 79, manželé Černohorští, cena: 56 879 Kč, var. symbol: 9007105415
Kupující  72: chata 80, Milan Boháč, cena: 43 759 Kč, var. symbol: 9007105416
Kupující  73: chata 81, Vladěna Heimová, cena: 44 459 Kč, var. symbol: 9007105417
Kupující  74: chata 82, Petr Kovář, cena: 84 143 Kč, var. symbol: 9007105418
Kupující  75: chata 83, Daniel Rother, cena: 86 459 Kč, var. symbol: 9007105419
Kupující  76: chata 84, Josefa Přibylská , cena: 79 139 Kč, var. symbol: 9007105420
Kupující  77: chata 85, Miloš Holuša, cena: 64 683 Kč, var. symbol: 9007105421
Kupující  78: chata 86, Jaroslav Kolář, cena: 56 435 Kč, var. symbol: 9007105422
Kupující  79: chata 87,88, Renata Kubánková, cena: 42 309 Kč, var. symbol: 9007105423
Kupující  80: chata 87,88, Bohumil Kubánek, cena: 42 309 Kč, var. symbol: 9007105424
Kupující  81: chata 89, Petr Foltis, cena: 50 079 Kč, var. symbol: 9007105425
Kupující  82: chata 90, Marie Schreierová, cena: 45 619 Kč, var. symbol: 9007105426
Kupující  83: chata 91,92, Oldřich Stanovský, cena: 89 858 Kč, var. symbol: 9007105427
Kupující  84: chata 93, Karel Mainuš, cena: 69 539 Kč, var. symbol: 9007105428
Kupující  85: chata 94, Petr Kuffa, cena: 51 359 Kč, var. symbol: 9007105429
Kupující  86: chata 95, Lubomír Kurečka, cena: 64 239 Kč, var. symbol: 9007105430
Kupující  87: chata 96, Pavla Pražáková, cena: 65 699 Kč, var. symbol: 9007105431
Kupující  88: chata 97, Petr David, cena: 43 679 Kč, var. symbol: 9007105432
Kupující  89: chata 98, Vladimír Suchánek, cena: 56 319 Kč, var. symbol: 9007105433
Kupující  90: chata 99, Eva Onderková, cena: 53 339 Kč, var. symbol: 9007105434
Kupující  91: chata 100, Hana Kupková, cena: 48 219 Kč, var. symbol: 9007105435
Kupující  92: chata 101, Dana Jakšová, cena: 52 319 Kč, var. symbol: 9007105436
Kupující  93: chata 102, Martin Plevák, cena: 42 979 Kč, var. symbol: 9007105437
Kupující  94: chata 103, Tomáš Hrda, cena: 46 879 Kč, var. symbol: 9007105438
Kupující  95: chata 104, Jana Rychtová, cena: 51 679 Kč, var. symbol: 9007105439
Kupující  96: chata 105, Jaroslav Rovňan, cena: 57 039 Kč, var. symbol: 9007105440
Kupující  97: chata 106, Radek Sívek , cena: 50 299 Kč, var. symbol: 9007105441
Kupující  98: chata 107, Martin Sirný, cena: 56 303 Kč, var. symbol: 9007105442
Kupující  99: chata 108, Martin Petrásek, cena: 163 967 Kč, var. symbol: 9007105443
Kupující  100: chata 109, Sandra Vávrová, cena: 106 979 Kč, var. symbol: 9007105444
Kupující  101: chata 110, Lubomír Kantor, cena: 116 539 Kč, var. symbol: 9007105445
Kupující  102: chata 111, Zdeňka Kleinová, cena: 102 355 Kč, var. symbol: 9007105446
Kupující  103: chata 112, Pavel Světlík, cena: 71 559 Kč, var. symbol: 9007105447
Kupující  104: chata 113, Hana Piechová, cena: 60 579 Kč, var. symbol: 9007105448
Kupující  105: chata 114, Jan Škrobánek, cena: 34 559 Kč, var. symbol: 9007105449
Kupující  106: chata 115, Viliam Růžička, cena: 46 839 Kč, var. symbol: 9007105450
Kupující  107: chata 116, Marcela Kunčická, cena: 50 939 Kč, var. symbol: 9007105451
Kupující  108: chata 117, Iva Hrabicová, cena: 51 999 Kč, var. symbol: 9007105452
Kupující  109: chata 118, Nikola Džemlová, cena: 53 039 Kč, var. symbol: 9007105453
Kupující  110: chata 119, Čestmír Beniska, cena: 47 199 Kč, var. symbol: 9007105454
Kupující  111: chata 120, Božena Čaverová, cena: 47 199 Kč, var. symbol: 9007105455
Kupující  112: chata 121, Milada Marková, cena: 51 179 Kč, var. symbol: 9007105456
Kupující  113: chata 122, Jaroslav Valeček, cena: 75 839 Kč, var. symbol: 9007105457
Kupující  114: chata 123, Jiří Pitrun, cena: 30 670 Kč, var. symbol: 9007105458
Kupující  115: chata 123, Vladimíra Blachutová, cena: 30 669 Kč, var. symbol: 9007105459
Kupující  116: chata 124, Tomáš Hansman, cena: 51 919 Kč, var. symbol: 9007105460
Kupující  117: chata 125, Bronislava Štefková, cena: 54 299 Kč, var. symbol: 9007105461
Kupující  118: chata 126, Daniela Hájková, cena: 54 439 Kč, var. symbol: 9007105462
Kupující  119: chata 127, Dáša Štěpánková, cena: 49 579 Kč, var. symbol: 9007105463
Kupující  120: chata 128, Milan Reichel, cena: 49 199 Kč, var. symbol: 9007105464
Kupující  110: chata 129, Čestmír Beniska, cena: 48 199 Kč, var. symbol: 9007105454
Kupující  121: chata 130, Pavla Rybová, cena: 61 959 Kč, var. symbol: 9007105465
Kupující  122: chata 131, Marek Kučera, cena: 46 659 Kč, var. symbol: 9007105466
Kupující  123: chata 132, Jan Rubáček, cena: 51 599 Kč, var. symbol: 9007105467
Kupující  124: chata 133, Jiří Strouhal , cena: 42 399 Kč, var. symbol: 9007105468
Kupující  125: chata 134, Ludmila Zavřelová, cena: 66 919 Kč, var. symbol: 9007105469
Kupující  126: chata 135, Gerlinde Čižmárová, cena: 51 999 Kč, var. symbol: 9007105470
Kupující  127: chata 136, Milan Semera, cena: 67 959 Kč, var. symbol: 9007105471
Kupující  128: chata 137, Miroslav Baroň, cena: 70 779 Kč, var. symbol: 9007105472
Kupující  129: chata 138, Anna Štefková, cena: 68 679 Kč, var. symbol: 9007105473
Kupující  130: chata 139, Ivana Döhnerová, cena: 58 879 Kč, var. symbol: 9007105474
Kupující  131: chata 140, Milada Svobodová, cena: 49 119 Kč, var. symbol: 9007105475
Kupující  132: chata 141,142, Iveta Chromcová, cena: 95 378 Kč, var. symbol: 9007105476
Kupující  133: chata 143, Jan Kurka , cena: 49 059 Kč, var. symbol: 9007105477
Kupující  134: chata 144, Markéta Machýčková, cena: 52 499 Kč, var. symbol: 9007105478
Kupující  135: chata 145, Marie Lišková, cena: 47 919 Kč, var. symbol: 9007105479
Kupující  136: chata 146, Václav Jaroš, cena: 42 559 Kč, var. symbol: 9007105480
Kupující  137: chata 147, Petr Schlinger, cena: 47 739 Kč, var. symbol: 9007105481
Kupující  138: chata 148, Jarmila Flášarová, cena: 49 239 Kč, var. symbol: 9007105482
Kupující  139: chata 149, Jan Ivan, cena: 59 839 Kč, var. symbol: 9007105483
Kupující  140: chata 150, Ivan Přibyl, cena: 67 359 Kč, var. symbol: 9007105484
Kupující  141: chata 151, Iveta Staňková, cena: 55 239 Kč, var. symbol: 9007105485
Kupující  142: chata 152,153, Martina Pagáčová, cena: 51 229 Kč, var. symbol: 9007105486
Kupující  143: chata 152,153, Naděžda Gebelová, cena: 51 229 Kč, var. symbol: 9007105487
Kupující  144: chata 154, Ing. Ladislava Halfarová, cena: 55 579 Kč, var. symbol: 9007105488
Kupující  145: chata 155, Ferdinand Gebauer, cena: 53 339 Kč, var. symbol: 9007105489
Kupující  146: chata 156, Libor Kellner, cena: 53 559 Kč, var. symbol: 9007105490
Kupující  147: chata 157, Jarmila Lampová, cena: 54 279 Kč, var. symbol: 9007105491
Kupující  148: chata 158, Šárka Ušiaková, cena: 54 099 Kč, var. symbol: 9007105492
Kupující  149: chata 159, Gizela Bendíková, cena: 59 239 Kč, var. symbol: 9007105493
Kupující  150: chata 160, Michal Patrman, cena: 87 359 Kč, var. symbol: 9007105494
Kupující  151: chata 161, Anna Grossmannová, cena: 60 019 Kč, var. symbol: 9007105495
Kupující  152: chata 162, Stanislava Kubánková, cena: 53 279 Kč, var. symbol: 9007105496
Kupující  153: chata 163, Lenka Klásková, cena: 66 119 Kč, var. symbol: 9007105497
Kupující  154: chata 164, Jaromír Šrek, cena: 62 099 Kč, var. symbol: 9007105498
Kupující  155: chata 165, Milan Kupka, cena: 39 839 Kč, var. symbol: 9007105499
Kupující  156: chata 166, Marie Kopcová, cena: 50 679 Kč, var. symbol: 9007105500
Kupující  157: chata 167,168, Nikol Večerková, cena: 95 138 Kč, var. symbol: 9007105501
Kupující  158: chata 169, Vladimíra Elblová, cena: 53 539 Kč, var. symbol: 9007105502
Kupující  159: chata 170, Vladimír Zdráhal, cena: 83 639 Kč, var. symbol: 9007105503
Kupující  160: chata 171, Libor Bubík, cena: 54 978 Kč, var. symbol: 9007105504
Kupující  161: chata 172, Alena Bortňáková, cena: 39 779 Kč, var. symbol: 9007105505
Kupující  162: chata 173, Zdeněk Hnátek, cena: 50 679 Kč, var. symbol: 9007105506
Kupující  163: chata 174, Miloslava Javornická, cena: 50 159 Kč, var. symbol: 9007105507
Kupující  164: chata 175, Zdeňka Wiesnerová, cena: 49 419 Kč, var. symbol: 9007105508
Kupující  155: chata 176, Milan Kupka, cena: 55 819 Kč, var. symbol: 9007105499
Kupující  165: chata 177, Eva Světlíková, cena: 51 599 Kč, var. symbol: 9007105509
Kupující  166: chata 178, Miloš Beran, cena: 43 679 Kč, var. symbol: 9007105510
Kupující  167: chata 179, Pavel Jánoš, cena: 58 579 Kč, var. symbol: 9007105511
Kupující  168: chata 180, Michal Anděl , cena: 41 439 Kč, var. symbol: 9007105512
Kupující  169: chata 181, Hana Košťálková, cena: 54 039 Kč, var. symbol: 9007105513
Kupující  170: chata 182, Gabriela Štibraná , cena: 46 179 Kč, var. symbol: 9007105514
Kupující  171: chata 183, Karel Bystřičan, cena: 50 939 Kč, var. symbol: 9007105515
Kupující  172: chata 184, Miroslav Škrabal, cena: 54 619 Kč, var. symbol: 9007105516
Kupující  173: chata 185, Šárka Gilová, cena: 65 171 Kč, var. symbol: 9007105517
Kupující  174: chata 186, Josef Sojáček, cena: 128 195 Kč, var. symbol: 9007105518
Kupující  175: chata 187, Ladislav Neděla, cena: 116 731 Kč, var. symbol: 9007105519
Kupující  176: chata 188, Hubert Večerek, cena: 90 927 Kč, var. symbol: 9007105520
Kupující  177: chata 189, Naděžda Vavrlová, cena: 98 075 Kč, var. symbol: 9007105521
Kupující  178: chata 190, Dita Makovická, cena: 91 287 Kč, var. symbol: 9007105522
Kupující  179: chata 191, Martina Hrubá, cena: 94 003 Kč, var. symbol: 9007105524
Kupující  180: chata 192, Petra Ťapťuchová, cena: 96 555 Kč, var. symbol: 9007105525
Kupující  181: chata 193, Petr Kocián, cena: 86 739 Kč, var. symbol: 9007105526
Kupující  182: chata 194, Pavel Boček, cena: 56 739 Kč, var. symbol: 9007105527
Kupující  183: chata 195, Jan Fleischer, cena: 59 419 Kč, var. symbol: 9007105528
Kupující  184: chata 196, Ivanka Pelková, cena: 65 979 Kč, var. symbol: 9007105529
Kupující  185: chata 197, Lubomír Christ, cena: 85 139 Kč, var. symbol: 9007105530
Kupující  186: chata 198, Marie Mičkerová, cena: 78 219 Kč, var. symbol: 9007105531
Kupující  187: chata 199, František Lampa, cena: 92 179 Kč, var. symbol: 9007105532
Kupující  188: chata 200, Dušan Vaculčík, cena: 67 079 Kč, var. symbol: 9007105533

<< Go back to the previous page

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde