Nástěnka

ČLENSKÁ SCHŮZE v sobotu 14. 5. 2022 ve 14 hodin

ČLENSKÁ SCHŮZE
Výbor ZO ČZS osada Zátiší Opava
Zve všechny své členy na sobotu 14. 5. 2022 ve 14 hodin do klubovny naši osady,
kde se bude konat
ČLENSKÁ SCHŮZE
Budeme vás informovat o dění a hospodaření naši ZO.

 

---

 

Program členské schůze
ČZS ZO osada Zátiší Opava

Konané dne 14.05.2022 ve 14.00 hodin v prostorách klubovny osady ZO

  1. Zahájení a schválení programu, volba mandátové komise, volba    
       zapisovatele a ověřovatele zápisu.                                                                                                                    
  2. Zpráva o činnosti ZO osada Zátiší Opava za rok 2021, plán činnosti 2022.
  3. Zpráva o hospodaření za rok 2021.
  4. Zpráva kontrolní komise.
  5. Zpráva mandátové komise.
  6. Postup předávání klíče od hlavní brány.
  7. Otevírání hlavní brány na dálkové ovládání.
  8.  Stanovit výši poplatků pro připojení elektřiny do Rozvodové skříně novým               
      účastníkem.
  9. Navýšení brigádní hodiny.
10. Diskuse.
11. Návrh a schválení usnesení.                                                                  
12. Ověření zápisu.
13. Závěr.

 

V Opavě dne: 29.04.2022

<< Go back to the previous page